Veliki župnik iz Arsa Sv.. Ivan Marija Vianey  nam je ostavio nekoliko saveta koji nam mogu biti podstrek da razmislimo o svom životu sa Bogom

1. „Nema nikoga ko ne može da se moli – i da se moli u bilo koje vreme i na svakom mestu, noću i danju, kada vam je teško na poslu ili kada se odmarate, u polju, kod kuće ili kada ste na putu.”

2. „Oni koji se ne mole spuštaju se prema zemlji kao krtice pokušavaju da naprave rupu da bi se sakrile“.

3. „Kada se molimo sa pažnjom i smirenjem uma i srca, napuštamo zemlju i dižemo se na nebo. Posežemo za ispruženim Božjim rukama. Razgovaramo sa anđelima i svetima“.

4. „Bog je svuda i spreman je da čuje vaše molitve“.

5. „Oni koji se ne mole misle samo na vremenske stvari poput tvora koji, kada mu se pruži srebrno raspeće na poljubac, primećuje: „Taj krst teži najmanje deset unci“.

6. „Možete se moliti tako što ćete se jednostavno staviti u Božje prisustvo. Kad neko nema više šta da kaže, već samo zna da je On tu – to je samo po sebi najbolja molitva“.

7. „Nevolje se tope pod usrdnim molitvama kao sneg pod suncem“.

8. „U molitvi nam vreme prolazi tako brzo, i tako prijatno, da i ne primećujemo koliko dugo traje“.

9. „Sv. Kolet je videla i razgovarala sa našim Gospodom, baš kao što to činimo jedni s drugima. Koliko često dolazimo u crkvu ne znajući zašto smo došli, niti šta želimo da pitamo!“

10. „Često mislim da kada dođemo da se poklonimo pred našim Gospodom u Presvetoj Oltarskoj Tajni, dobićemo od Gospoda sve što želimo, ako ga zamolimo sa vrlo živom verom i veoma čistim srcem.

Pomolimo se:

Svemogući i milostivi Bože, koji si Svetog Ivana svojim pastirskim revnošću i neprekidnim žarom molitve i pokajanja uveličao , daj da njegovim primerom i njegovim zastupništvom uspemo da pridobijemo duše naše braće za Hrista i sa njim zadobijemo večnu slavu,Amen