Iz bogatog nasleđa Mercovih duhovnih misli izdvojili smo one koje imaju šta da kažu čoveku današnjice… I tu je njihova snaga, očaravajuća privlačnost i lepota, koja podstiče i poziva na razmišljanje.

1. U ovome leži filozofija sreće: težište svih naših želja trebamo postaviti u taj svet.

2. Celo hrišćanstvo je izgrađeno na žrtvi. Ko ne zna šta je žrtva, ne može razumeti hrišćanstvo.

3. Kada vam je teško u životu  kada vas snađu nevolje uzmite Gospinu krunicu i ona će vas utešiti i dati vam snagu da sve mirno podnesete sa potpunim predanjem Božijoj Volji.

4. Poniznost, molitva, duhovni materijali i vežbanje volje u dobru su četiri pretpostavke bez kojih je svaki unutrašnji život isključen.

5. Euharistija je najjače sredstvo, ona je vatra koji sagoreva u nama rđu greha i daje život našoj duši.

6. Bog već zna šta će sa mnom biti. On me neizmerno voli, pa zna da li je bolje da umrem ili da živim dalje. Pa zašto se plašiti, kad On određuje moje puteve! Treba živeti i slaviti Ga večno i ne brinuti o smrtnoj opasnosti.

7. Ko kaže da je post glupost, taj ne zna ništa. Bez posta nema pravog duhovnog života; čovek tada nema autoritet nad samim sobom.

8. Ako vas je Isus izabrao da budete apostoli u trpljenju, uveren sam da će i vama dati snagu da uz učešće vaše volje dobro izvršite ovaj apostolat.

9. Učiniti delo ljubavi prema čoveku koji pati je temelj svakog duhovnog života.

10. U katekizmu je zapisano: ako se čovek moli za sebe, onda je to iz nužde, a ako se moli za drugoga, onda je to iz karitasa i ta molitva je vrednija. Zato se molimo jedni za druge.

Izvor: Bitno.net