R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Slaveći svetkovinu blažene Djevice Marije, kličimo Gopodinu.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

HIMAN

O slavo bijelih djevica,
Od sviju svetih najviša,
Ti Stvoritelja hraniš svog
Ko djetešce na grudima.

Što tužna Eva uzela,
Po Sinu ti nam povraćaš;
Nebeska vrata otvaraš,
Jadnike puštaš u nebo.

Poklikuj, spašen narode,
Toj dveri Kralja višnjega,
Tom sjajnom dvoru Djevici,
Po kojoj nam je život dan!

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija,
I Ocu s Duhom preblagim
u vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 92 (91). Pohvala Gospodina Stvoritelja

Navještaj pohvale djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Ant. 1. Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.    Dobro je slaviti Gospodina, *
        pjevati imenu tvome, Svevišnji;
    naviještati jutrom ljubav tvoju *
        i noću vjernost tvoju,
    uz harfu od deset žica i liru, *
        s pjesmom uz citru.
    Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
        kličem zbog djela ruku tvojih.

    Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
        kako duboki naumi tvoji!
    Bezuman čovjek ne spoznaje, *
        luđak to ne shvaća.
    Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
        i cvali svi što zlo čine,
    određeni su za vječnu propast; *
        a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

    Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
        tvoji će dušmani propasti: *
        raspršit će se svi što čine zlo.
    Rog si mi digao ko u bivola, *
        pomazao me uljem prečistim;
    i oko mi s visoka gleda dušmane, *
        i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

    Ko palma cvate pravednik *
        i raste ko cedar libanonski.
    Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
        cvatu u dvorima Boga našega.
    Rod donose i u starosti, *
        sočni i puni svježine:
    da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
        Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju i noću vjernost tvoju.
Hvalospjev (Pnz 32, 1-12). Gospodnja ljubav prema njegovu narodu

Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila (Mt 23, 37).

Ant. 2. Boga našega veličajte.    Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
        čuj, zemljo, riječi usta mojih!
    Nek mi nauk daždi poput kiše, *
        kao rosa riječ nek moja pada,
    kao kišica po mladoj zeleni, *
        kao pljusak po travi velikoj!
    Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
        a vi, Boga našega veličajte!

    On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
        jer pravi su svi njegovi putovi.
    Bog je on vjeran i bez zloće, *
        pravedan je on i pravičan.

    Oni mu se iznevjeriše – †
        nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
        porod izopačen i prepreden.
    Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
        narode glupi i bezumni!
    Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
        koji te sazdao, po kom postojiš

    Spomeni se dana pradavnih, *
        promotri godine od naraštaja do naraštaja.
    Oca svoga pitaj, i poučit će te, *
        pitaj starije, pa će ti kazati.

    Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, †
        kad je razmještao sinove čovječje, *
        odredi im međe po broju Božjih sinova:
    tad Gospodina njegov narod zapade, *
        Jakov bî njegova baština.

    U zemlji stepskoj on ga je našao, *
        u pustinjskoj jezivoj pustoši.
    Obujmio ga, gajio ga *
        i čuvao ko zjenu oka svoga.
    Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
        nad svojim orlićima lebdeći,
    tako on krila širi, uzima ga, *
        pa ga na svojim nosi perima.
    Gospodin sâm njega je vodio, *
        tuđeg boga s njim ne bijaše.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Boga našega veličajte.Ps 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Ant. 3. Divno je, Gospodine, Ime tvoje po svoj zemlji.    Gospodine, Bože naš, †
        divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
        veličanstvom nebo natkriljuješ!

    U ustima djece i dojenčadi  †
        hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
        da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

    Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
        mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
    pa što je čovjek da ga se spominješ, *
        sin čovječji te ga pohađaš?

    Ti ga učini malo manjim od anđela, *
        slavom i čašću njega ovjenča.
    Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
        njemu pod noge sve podloži:

    ovce i svakolika goveda, *
        i zvijeri poljske k tome,
    ptice nebeske i ribe morske, *
        i što god prolazi stazama morskim.

    Gospodine, Bože naš, *
        divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Divno je, Gospodine, Ime tvoje po svoj zemlji.


KRATKO ČITANJE Usp. Iz 61, 10

Radošću silnom u Gospodinu se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao nevjesta kad se uresi nakitom.

 KRATKI OTPJEV

R. Izabra nju Gospodin, * i unaprijed je predodredi. Izabra.
O. Prebivalište joj dade u svome šatoru. * I unaprijed je predodredi. Slava Ocu. Izabra.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV


Ant. Srce moje i tijelo moje kliču Bogu živomu.

 Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Srce moje i tijelo moje kliču Bogu živomu.

 

MOLBENICA

Proslavimo Spasitelja našega koji se udostojao roditi iz Djevice Marije i molbu mu upravimo riječima:
Gospodine, nek nam Majka tvoja bude zagovornicom.

O sunce pravde, kome je poput zvijezde Danice Marija bila prethodnicom:
-daj da u svjetlu tvoga pohoda vazda hodimo.

Vječna Riječi što si izabrala mariju da bude neraspadljiv kovčeg tvoga boravka među nama:
-oslobodi nas raspadljivosti i truleži grijeha.

Spasitelju naš, tebi je Majka podno križa stajala:
-daj da po njezinu zagovoru i mi budemo radosni kao sudionici tvojih patnji.

Dobri Isuse, ti si viseći na križu dao Ivanu Mariju za majku:
-daj nam tako živjeti da na drugi prepoznaju kao njezinu djecu.

MOLITVA

Bože, ti si u srcu blažene Djevice Marije pripravio dostojno prebivalište Duha Svetoga. Daj da po zagovoru te iste Djevice zaslužimo postati hram tvoje slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.