Mariju Crkva »pozdravlja kao preodlični i sasvim osobit ud Crkve te kao svoj pralik i najizvrsniji uzor u vjeri i ljubavi te je … s djetinjom ljubavlju štuje kao svoju preljubeznu majku« (Konstitucija o Crkvi II. vatikanskog sabora). Naslovnica je mostarske katedrale gdje se slavi druge nedjelje u lipnju.

Jutarnja

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona

Slaveći svetkovinu blažene Djevice Marije, kličemo Gospodinu (aleluja).

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

Ant. Slaveći svetkovinu blažene Djevice Marije, kličemo Gospodinu (aleluja).

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
    svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
    i na rijekama učvrsti.

Ant. Slaveći svetkovinu blažene Djevice Marije, kličemo Gospodinu (aleluja).

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
    tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: 
    duša mu se ne predaje ispraznosti, *
    i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
    i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
    koji traže lice Boga Jakovljeva.

Ant. Slaveći svetkovinu blažene Djevice Marije, kličemo Gospodinu (aleluja).

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, 
    dižite se, dveri vječne, *
    da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« 
    »Gospodin silan i junačan, *
    Gospodin silan u boju!«

Ant. Slaveći svetkovinu blažene Djevice Marije, kličemo Gospodinu (aleluja).

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, 
    dižite se, dveri vječne, *
    da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« 
    »Gospodin nad Vojskama – *
    on je Kralj slave!«

Ant. Slaveći svetkovinu blažene Djevice Marije, kličemo Gospodinu (aleluja).

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Slaveći svetkovinu blažene Djevice Marije, kličemo Gospodinu (aleluja).

HIMAN

Pohodi nas, o Djevice,
Što nosiš dare duhovne!
Tvoj pohod radost donije
Još nerođenom Ivanu.

O ti što nosiš pod srcem
Mališana božanskoga,
Sa svojim svetim Porodom
Pohodi naše domove!

Nek pozdrav tvoj sad uzbudi
Svu Crkvu Božju, Božji dom:
I ona neka radosna
Sva puna Duha zapjeva:

»Blagoslovljena Djevice
Što riječi Božjoj vjerova!
Ti prva od svih vjernice,
Ti sretna Majko Gospodnja!«

Probudi vjeru u nama,
Ti, službenice Gospodnja,
Da riječi Božjoj poslušni
Svi provodimo život svet.

Veliča sad nam duša sva
Sa dušom tvojom Gospoda:
Kroz vječnost cijelu, blaženu
Veličat daj nam Gospoda! Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Blažena si, Marijo, jer iz tebe nam dođe Spasitelj svijeta; sva slavna već se raduješ pred Gospodinom; budi nam zagovornicom kod Sina (Aleluja).

Ps 63 (62), 2-9. Čežnja za Bogom

Boga traži tko odbacuje djela tame.

O Bože, ti si Bog moj: *
    gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
    kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
    gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
    moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
    u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
    hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
    u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
    kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
    desnica me tvoja drži.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blažena si, Marijo, jer iz tebe nam dođe Spasitelj svijeta; sva slavna već se raduješ pred Gospodinom; budi nam zagovornicom kod Sina (Aleluja).

Antifona 2.

Ti si slava Jeruzalema, ti si najviši ponos Izraela, ti si uzvišena dika roda našega ( Aleluja).

Hvalospjev(Dn 3,57-88.56). Slavospjev stvorenja Bogu

Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
     (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
    neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
    hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
    (hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
    hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
    hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

Ant. Ti si slava Jeruzalema, ti si najviši ponos Izraela, ti si uzvišena dika roda našega ( Aleluja).

Antifona 3.

Vazda se raduj, Djevo Marijo, jer si bila vrijedna nositi Krista Spasitelja (Aleluja).

Ps 149. Pobjednička pjesma svetaca

Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda  (Hezihije).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
    i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
    Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
    bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
    spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
    neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
    mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
    i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
    a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
    nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!
Aleluja!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.Vazda se raduj, Djevo Marijo, jer si bila vrijedna nositi Krista Spasitelja (Aleluja).

ČITANJEUsp. Iz 61, 10

Radošću silnom u Gospodinu se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao nevjesta kad se uresi nakitom.

OTPJEV

R. Izabra nju Gospodin, * i unaprijed je predodredi.
    Izabra nju Gospodin, i unaprijed je predodredi.

O. Prebivalište joj dade u svome šatoru. * I unaprijed je predodredi.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. * Izabra …


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Po Evi su svima rajska vrata bila zatvorena, a po Djevici Mariji širom otvorena (Aleluja).

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Po Evi su svima rajska vrata bila zatvorena, a po Djevici Mariji širom otvorena (Aleluja).

MOLBENICA

Proslavimo Spasitelja našega koji se udostojao roditi od Djevice Marije i molbu mu upravimo riječima:

R. Gospodine, nek nam Majka tvoja bude zagovornicom.

 • O Sunce pravde, kome je poput zvijezde Danice Marija bila prethodnicom: daj da u svjetlu tvoga pohoda vazda hodimo. R.
 • Vječna Riječi što si izabrala Mariju da bude neraspadljiv kovčeg tvoga boravka medu nama: oslobodi nas raspadljivosti i truleži grijeha. R.
 • Spasitelju naš, tebi je Majka podno križa stajala: daj da po njezinu zagovoru i mi budemo radosni kao sudionici tvojih patnji. R.
 • Dobri Isuse, ti si viseći na križu dao Ivanu Mariju za majku: daj nam tako živjeti da nas drugi prepoznaju kao njezinu djecu. R.

  Oče naš, koji jesi na nebesima,
  sveti se ime tvoje,
  dođi kraljevstvo tvoje,
  budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
  Kruh naš svagdanji daj nam danas.
  I otpusti nam duge naše
  kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
  i ne uvedi nas u napast,
  nego izbavi nas od zla.

MOLITVA  

Bože, milosrdni Oče, tvoj je Sin na križu svoju majku, blaženu Djevicu Mariju, i nama dao za majku. Daj da Crkva, po njezinoj ljubavi, bude iz dana u dan plodnija, raduje se sa svetosti svoje djece te privede sve narode sebi u krilo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.