Prvo čitanje:

Dj 15, 7-21

Smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Nakon duge raspre ustade Petar i reče apostolima i starješinama: »Braćo, vi znate kako me Bog od najprvih dana između vas izabra da iz mojih usta pogani čuju riječ evanđelja i uzvjeruju. I Bog, Poznavatelj srdaca, posvjedoči za njih: dade im Duha Svetoga kao i nama. Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca. Što dakle sada iskušavate Boga stavljajući učenicima na vrat jaram kojega ni oci naši ni mi nismo mogli nositi? Vjerujemo, naprotiv: po milosti smo Gospodnjoj spašeni, baš kao i oni.«Nato sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovijedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među poganima.Kad oni ušutješe, progovori Jakov: »Poslušajte me, braćo! Šimun je izložio kako se Bog već na početku pobrinu između pogana uzeti narod imenu svojemu. S time su u skladu riječi Proroka. Ovako je doista pisano:Nakon toga vratit ću sei opet podići pali šator Davidov,iz ruševina ga podići,opet ga sazidatida preostali ljudi potraže Gospodinai svi pogani na koje je zazvano ime moje,govori Gospodin,koji to obznanjuje odvijeka.Zato smatram da ne valja dodijavati onima koji se s poganstva obraćaju k Bogu, nego im poručiti da se uzdržavaju od mesa okaljana idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi. Ta Mojsije od pradavnih naraštaja ima po gradovima propovjednike koji ga u sinagogama svake subote čitaju.«Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 1-3.10

Pripjev:

Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! 
Pjevaj Gospodinu sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu, 
svim narodima čudesa njegova.

Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!« 
Svijet on učvrsti da se ne pomakne, 
narodima pravedno upravlja.

Evanđelje:

Iv 15, 9-11

Ostanite u mojoj ljubavi da vaša radost bude potpuna.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Kao što je Otac ljubio menetako sam i ja ljubio vas;ostanite u mojoj ljubavi.Budete li čuvali moje zapovijedi,ostat ćete u mojoj ljubavi;kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svogate ostajem u ljubavi njegovoj.To sam vam govorioda moja radost bude u vamai da vaša radost bude potpuna.«Riječ Gospodnja.