Prvo čitanje:

Dj 22, 30; 23, 6-11

Treba da i u Rimu posvjedočiš.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Kad je tisućnik htio točno saznati za što Židovi optužuju Pavla, odriješi ga pa zapovjedi da se sastanu veliki svećenici i sve Vijeće te privede Pavla i postavi ga pred njih.

Pavao je znao da su oni dijelom saduceji, a dijelom farizeji pa povika u Vijeću: »Braćo, ja sam farizej, sin farizeja. Sudi mi se zbog nade, uskrsnuća mrtvih.«

Tek što je on to rekao, nasta razmirica između farizeja i saduceja i mnoštvo se razdijeli. Jer saduceji vele da nema uskrsnuća, ni anđela, ni duha, a farizeji sve to priznaju. Nasta velika graja te ustadoše neki pismoznanci farizejske stranke i zaoštre boj govoreći: »Ništa zlo ne nalazimo na tom čovjeku! A što ako mu je duh govorio, ili anđeo?« Kad razmirica posta još većom, poboja se tisućnik da Pavla ne rastrgaju pa zapovjedi da vojska siđe, otme ga ispred njih i povede u vojarnu.

Iduće noći pristupi mu Gospodin i reče: »Hrabro samo! Jer kao što si za me svjedočio u Jeruzalemu tako treba da i u Rimu posvjedočiš!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 16, 1-2a.5.7-11

Pripjev:

Čuvaj me, Gospodine, jer se tebi utječem.

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
Ti u ruci držiš sudbinu moju.

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje.
Gospodin ini je svagda pred očima;
jer mi je zdesna, da ne posrnem.

Stog mi se raduje srce i kliče duša,
pa i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Evanđelje:

Iv 17, 20-26

Da budu savršeno jedno.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:

»Ne molim samo za ove

nego i za one

koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:

da svi budu jedno

kao što ti, Oče, u meni

i ja u tebi,

neka i oni u nama budu

da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.

I slavu koju si ti dao meni

ja dadoh njima:

da budu jedno

kao što smo mi jedno —

ja u njima i ti u meni,

da tako budu savršeno jedno

da svijet upozna da si me ti poslao

i ljubio njih kao što si mene ljubio.

Oče,

hoću da i oni koje si mi dao

budu gdje sam ja,

da i oni budu sa mnom:

da gledaju moju slavu,

slavu koju si mi dao

jer si me ljubio

prije postanka svijeta.

Oče pravedni,

svijet te nije upoznao,

ja te upoznah;

a i ovi upoznaše

da si me ti poslao.

I njima sam očitovao tvoje ime,

i još ću očitovati,

da ljubav kojom si ti mene ljubio

bude u njima

— i ja u njima.«

Riječ Gospodnja.