Prvo čitanje:

Jr 2, 1-3.7-8.12-13

Ti ostavi mene, Izvor vode žive, te iskopa sebi kladence ispucane.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Dođe mi riječ Gospodnja:

Idi i viči u uši Jeruzalemu:

Ovako govori Gospodin:

Spominjem se mladosti tvoje privržene,

ljubavi tvoje vjereničke:

ti pođe za mnom u pustinju,

po zemlji gdje se ne sije.

Izrael bijaše Gospodinu svetinja,

prvina plodova njegovih;

tko god od njih jeđaše, bijaše kažnjen;

zlo ga snađe — riječ je Gospodnja.

U zemlju vinograda i maslinika ja vas dovedoh,

da se hranite plodom i dobrotom njezinom.

Ali tek što uđoste,

zemlju moju oskvrnuste,

i baštinu moju u gnusobu pretvoriste.

Svećenici ne govorahu: »Gdje je Gospodin?«

Tumači Zakona mene ne upoznaše,

pastiri otpadoše od mene,

a proroci prorokovahu u ime Baalovo,

i iđahu za onima što im pomoć ne mogoše.

Zgrozite se nad tim, nebesa,

zgrozite se i zaprepastite,

riječ je Gospodnja.

Jer dva zla narod moj učini:

ostavi mene,

Izvor vode žive,

te iskopa sebi kladence,

kladence ispucane

što vode držati ne mogu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 36, 6-7b.8-11

Pripjev:

U tebi je Gospodine, izvor životni.

Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja.
Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci,
a sudovi tvoji ko duboko more.

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja,
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju;
site se pretilinom Doma tvojega,
potocima svojih slasti ti ih napajaš.

»U tebi je izvor životni,
tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.
Zakrili dobrotom sve koji te štuju,
i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.

Evanđelje:

Mt 13, 10-17

Vama je dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Zašto im zboriš u prispodobama?« On im odgovori: »Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju.«

»Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori:

Slušat ćete, slušati — i nećete razumjeti;

gledat ćete, gledati — i nećete vidjeti!

Jer usalilo se srce naroda ovog:

uši začepiše,

oči zatvoriše

da očima ne vide,

ušima ne čuju,

srcem ne razumiju,

te se ne obrate,

pa ih izliječim.«

»A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.«

Riječ Gospodnja.