Prvo čitanje:

Jr 18, 1-6

Kao glina u ruci lončarevoj, i vi ste u mojoj ruci.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo je riječ koju Gospodin uputi Jeremiji:

»Ustani i siđi u kuću lončarovu — ondje ću ti objaviti svoje riječi.« Siđoh, dakle, u kuću lončarovu, upravo je radio na lončarskom kolu. I kako bi se koji sud što bi ga načinio od gline u ruci lončarovoj pokvario, on bi opet od nje pravio drugi — već kako se lončaru svidjelo da napravi. I dođe mi riječ Gospodnja: Ne mogu li i ja s vama činiti kao ovaj lončar, dome Izraelov? — riječ je Gospodnja. Evo kao glina u ruci lončarovoj, i vi ste u mojoj ruci, dome Izraelov.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 146, 1b-6b

Pripjev:

Blago onomu kome je pomoćnik Bog Jakovljev!

Hvali, dušo moja, Gospodina!
Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg,
dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove,
u čovječjeg sina od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega, u zemlju svoju on se vraća,
i tog trena propadaju sve misli njegove.

Blago onomu kome je pomoćnik Bog Jakovljev,
kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju,
more i sve što je u njima.

Evanđelje:

Mt 13, 47-53

Skupe dobre ribe u posude, a loše izbace.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.«

»Jeste li sve ovo razumjeli?« Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«

Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.

Riječ Gospodnja.