Prvo čitanje:

1Kr 2,1-4.10-12

Ja polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar, Salomone, i pokaži se čovjekom!

Kad su se dani Davidovi približavali svome svršetku, zapovjedi David svome sinu Salomonu: »Sada polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar i pokaži se čovjekom! Slušaj naredbe Gospodina, Boga svoga, idi njegovim stazama, drži se njegovih zakona, zapovijedi, naredaba i njegovih pouka, kako je napisano u Zakonu Mojsijevu, da bi uspio u svemu što poduzmeš i svagdje kamo se okreneš; da bi Gospodin ispunio svoje obećanje koje mi je dao: ‘Ako sinovi tvoji budu pazili na svome putu, vjerno hodeći preda mnom, svim srcem svojini i svom dušom svojom, uvijek će jedan od njih sjediti na prijestolju Izraelovu.’«I potom počinu David kraj otaca svojih, i bi pokopan u Davidovu gradu. David je kraljevao nad Izraelom četrdeset godina: u Hebronu je kraljevao sedam godina, u Jeruzalemu je kraljevao trideset i tri godine.Salomon sjede na prijestolje Davida, svoga oca, i njegova se vlast veoma učvrsti.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 1Ljet 29, 10-12

Pripjev:

Ti vladaš nad svim, Gospodine!

Blagoslovljen da si, Gospodine, 
Bože našeg oca Izraela, 
od vijeka do vijeka!

Tvoja je, Gospodine, veličina, 
sila, slava, čast i veličanstvo!

Tvoje je, Gospodine, kraljevstvo, 
i ti si uzvišen povrh svega, 
Poglavar svega! 
Od tebe je bogatstvo i slava!

Ti vladaš nad svim,
u tvojoj je ruci sila i moć,
u tvojoj je vlasti
da učiniš velikim i jakim sve.

Evanđelje:

Mk 6, 7-13

Poče ih slati.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih počne slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe, i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.

Riječ Gospodnja.