Dominik Savio je jedan od najmlađih svetaca Crkve. Bio je omiljeni učenik sv. Ivana Boska. Zaštitnik je dece i omladine, ministranata, crkvenih horova, trudnica, nepravedno optuženih… Njegov spomen obeležavamo 6. maja.

1. dan

Dominik, sluga i pratilac Isusa Hrista

Molitvena namera: da svaka mlada osoba doživi tajnu života Isusa iz Nazareta koji je „rastao u godinama i blagodati“.

Dominikova reč za razmatranje: Onaj ko je izabrao Isusa za prijatelja na putu života, ne treba da se plaši nikakve nesreće, pa ni same smrti.

Ljubljeni sveti Dominiče Savio! Za kratko vreme si postao svetac jer si zavoleo Isusa kao što on sam želi da ga volimo: svim srcem i dušom. Gledajući na raspetog Spasitelja, shvatio si da je cena kojom je Isus iskupio tvoju dušu bila neizmerna. Zato si na svom prvom pričešću obećao vernost Isusu i bio spreman da umreš radije nego da grešiš. Izmoli nam milost da i mi težimo za Isusovim prijateljstvom, da se po svaku cenu trudimo da živimo u blagodati Božijoj i da se čuvamo greha.

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Moli se za nas, sveti Dominiče Savio. Da se ​​udostojimo obećanja Hristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si u svetom Dominiku Saviju dao mladima čudesan primer pobožnosti i čistote, daj nam milostivo da ponesemo smrt Hristovu na svojim telima i da ti služimo čista srca. Po Hristu Gospodu našem. Amin.

2. dan

Dominik, revnosni poklonik Presvete Bogorodice

Molitvena namera: za očeve i majke hrišćanskih porodica, da budu svesni svoje dužnosti pred Bogom, da dobro i pažljivo vaspitavaju svoju decu.

Dominikova reč za razmatranje: Želim da svoje oči očuvam čistim da bih zaslužio da vidim prelepo lice Presvete Bogorodice, naše Majke, kada dođem na nebo. Najveća uteha koju sam osećao kada sam umirao bila je to što je Bogorodica stajala pored mene.

Ljubljeni sveti Dominiče Savio! Često si posmatrao u svom duhu sjaj Prečiste i sav si bio obuzet njenom lepotom. Gledajući Žalosnu Gospu, bio si dirnut do suza. Iz ovog izvora si crpio ljubav i snagu za svoju neporočnu čistotu, koju si visoko cenio. Svoju dušu i telo posvetio si Bogorodici. Bio si njen vatreni obožavalac. Trudio si se da je i drugi vole i obožavaju. Izmoli nam milost da shvatimo da je odanost Bogorodici neophodna svim hrišćanima jer ispunjava dušu ljubavlju, snagom i duhovnim radostima.

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Moli se za nas, sveti Dominiče Savio. Da se ​​udostojimo obećanja Hristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si u svetom Dominiku Saviju dao mladima čudesan primer pobožnosti i čistote, daj nam milostivo da ponesemo smrt Hristovu na svojim telima i da ti služimo čista srca. Po Hristu Gospodu našem. Amin.

3. dan

Dominik, poslušni pitomac sv. Ivana Boska

Molitvena namera: za sveštenike, ispovednike, katihete.

Dominikova reč za razmatranje: Kada osetim neko duševno previranje, odmah odem do ispovednika i smatram njegov savet voljom Božijom.

Ljubljeni sveti Dominiče Savio! Dobro si razumeo da Isusu i njegovom nebeskom Ocu možemo doći samo uz zastupništvo Svete Crkve, naše nepogrešive Učiteljice i njenih sveštenika. Zato si se posvetio svetom Ivanu Bosku da budeš kao sukno u veštim rukama krojača. Svake nedelje si mu u svetoj ispovesti otvarao svoju mladalačku dušu i pažljivo pratio njegove savete. I nama je potreban sveštenik, pouzdan vodič na putu hrišćanskog života. Izmoli nam milost da se potpuno poverimo svešteniku u svetoj ispovesti, da budemo iskreni prema njemu i da nađemo iskusnog duhovnika.

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Moli se za nas, sveti Dominiče Savio. Da se ​​udostojimo obećanja Hristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si u svetom Dominiku Saviju dao mladima čudesan primer pobožnosti i čistote, daj nam milostivo da ponesemo smrt Hristovu na svojim telima i da ti služimo čista srca. Po Hristu Gospodu našem. Amin.

4. dan

Dominik želi da postane svet

Molitvena namera: za vaspitače, učitelje, profesore, duhovnike, katihete, da ih Gospod prosvetli u njihovom važnom radu.

Dominikova reč za razmatranje: Nisam znao da je tako lako postati svet. Neću biti srećan dok ne postanem svet.

Ljubljeni sveti Dominiče Savio! Vrlo rano si shvatio volju Božiju, da svaki čovek treba da teži svetom i savršenom životu. Na ovaj Božiji poziv si odgovorio sa svom ozbiljnošću. Nisi se štedio, nisi se plašio žrtava. Rekao si: „Bezuslovno želim da napredujem u vrlinama i postignem cilj koji mi je Bog postavio“. Izmoli nam milost da se čuvamo mlakosti i polovičnosti. Pomozi nam da ne zastanemo na putu svetosti, da smelo kročimo na krajnji cilj života.

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Moli se za nas, sveti Dominiče Savio. Da se ​​udostojimo obećanja Hristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si u svetom Dominiku Saviju dao mladima čudesan primer pobožnosti i čistote, daj nam milostivo da ponesemo smrt Hristovu na svojim telima i da ti služimo čista srca. Po Hristu Gospodu našem. Amin.

5. dan

Dominik, uzoran učenik

Molitvena namera: za braću i sestre, za prijatelje, za sve mlade u mom okruženju da postanu pošteni građani i dobri hrišćani.

Dominikova reč za razmatranje: Svaki čovek treba da radi samo ono što može. Nisam rođen za velika dela. Želim da učinim sve što mogu da širim slavu Božiju.

Ljubljeni sveti Dominiče Savio! Nisi podleglao iskušenju onih koji misle da se možemo posvetiti samo lepim mislima i rečima, već si savesno obavljao svakodnevne obaveze, držao dnevni red i vredno učio, a tvoj trud je krunisan uspehom. I naša svetost mora biti u marljivom i savesnom vršenju svakodnevnih obaveza. Sveti mladiću! Izmoli nam milost da, sledeći tvoj primer, sledimo Isusa i ostvarimo srećnu budućnost.

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Moli se za nas, sveti Dominiče Savio. Da se ​​udostojimo obećanja Hristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si u svetom Dominiku Saviju dao mladima čudesan primer pobožnosti i čistote, daj nam milostivo da ponesemo smrt Hristovu na svojim telima i da ti služimo čista srca. Po Hristu Gospodu našem. Amin.

6. dan

Dominik, vatreni apostol

Molitvena namera: za redovničke zajednice i njihovi članovi širom sveta, da svi revnosni mladi apostoli vole jedni druge i istraju u svojim nastojanjima uprkos teškoćama.

Dominikova reč za razmatranje: Bio bih srećan ako bih mogao da pridobijem za Boga duše svih svojih prijatelja. Koliko duša u Engleskoj čeka našu pomoć! Da sam imao mnogo snage i vrline, otišao bih tamo da rečju i primerom osvojim sve za Isusa.

Ljubljeni sveti Dominiče Savio! Posvetio si se tako što si voleo bližnjega kao samog sebe i uvek bio spreman da mu pomogneš u materijalnim i duhovnim potrebama. Znao si da se Isus žrtvovao na krstu za tebe i za sve ljude. Očajnički si želeo da svi budu pričasnici neizmernih plodova iskupljenja. Zato si, osnivanjem Družbice Bezgrješne, postao ljubazan apostol među svojim vršnjacima. Zanimala te je sudbina jeretika i jedinstvo Hristove Crkve. Podaj nam svoju revnost za spasenje duša. Podstakni nas brigom za Božje kraljevstvo na zemlji i željom da marljivo radimo na spasavanju naše braće.

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Moli se za nas, sveti Dominiče Savio. Da se ​​udostojimo obećanja Hristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si u svetom Dominiku Saviju dao mladima čudesan primer pobožnosti i čistote, daj nam milostivo da ponesemo smrt Hristovu na svojim telima i da ti služimo čista srca. Po Hristu Gospodu našem. Amin.

7. dan

Dominik, nosilac i širitelj radosti

Molitvena namera: za sve mlade ljude koji su lišeni životnih radosti, koji su nesrećni, napušteni i bez pravog cilja.

Dominikova reč za razmatranje: Za nas koji živimo sa Don Boskom, svetost se sastoji u tome da uvek budemo vedri i raspoloženi. Naš moto je „Služite Gospodu sa radošću“.

Ljubljeni sveti Dominiče Savio! Čuo si od svetog Ivana Boska da namrgođeni svetac nije svetac. Na tvom mladalačkom licu odslikavala se vedra svetost zasnovana na prijateljstvu sa Isusom, odanosti Bogorodici, čistoj savesti, čestom pričešćivanju i dobrovoljnim žrtvama. Izmoli nam iskrenu radost dece Božije koju niko neće moći da nam oduzme. Neka i naša vedrina svedoči o Hristovoj pobedi nad zlom u svetu.

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Moli se za nas, sveti Dominiče Savio. Da se ​​udostojimo obećanja Hristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si u svetom Dominiku Saviju dao mladima čudesan primer pobožnosti i čistote, daj nam milostivo da ponesemo smrt Hristovu na svojim telima i da ti služimo čista srca. Po Hristu Gospodu našem. Amin.

8. dan

Dominik, promoter poštovanja Presvete Evharistije

Molitvena namera: za sveštenike i misionare; za hrišćane koji su lišeni radosti svakodnevnog služenja svete mise.

Dominikova reč za razmatranje: Ako želim da okrijepim svoju dušu, otići ću na svetu misu i u njoj aktivno učestvovati. U njoj se Isus prikazuje kao žrtva svom nebeskom Ocu. Šta mi još nedostaje? Sve što treba je da gledam licem u lice Hrista, koga verom slavim na oltaru.

Ljubljeni sveti Dominiče Savio! Najdublji razlog tvoje svetosti je često Sveto Pričešće, intimno sjedinjenje sa Evharistijskim Spasiteljem. Svetu misu si doživljavao kao najuzvišeniju žrtvu kojom je svet otkupljen. Svaki dan si obnavljao snagu i životnu radost u pouzdanom razgovoru sa Gospodom. Nauči nas da se molimo zajedno i sa verom, da još više volimo svetu misu i da se dostojanstvenije pričešćujemo. Da osetimo duhovne plodove naših evharistijskih slavlja.

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Moli se za nas, sveti Dominiče Savio. Da se ​​udostojimo obećanja Hristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si u svetom Dominiku Saviju dao mladima čudesan primer pobožnosti i čistote, daj nam milostivo da ponesemo smrt Hristovu na svojim telima i da ti služimo čista srca. Po Hristu Gospodu našem. Amin.

9. dan

Dominik žrtva po uzoru na Raspetoga

Molitvena namera: za bolesne; za one koji pate ili žive u oskudici, posebno za mlade od kojih Gospod traži žrtve.

Dominikova reč za razmatranje: Doktoru koji ga je operisao, viknuo je: „Samo seci! Šta je to prema ekserima koji su probili Isusove ruke i noge!“

Ljubljeni sveti Dominiče Savio! Divimo se visokom stepenu tvoje svetosti. Voleo si samoodricanje i stradanje da bi bio što sličniji Isusu, našem raspetom Spasitelju, i da bi efikasnije učestvovao u spasavanju sveta. Nauči nas da se ne plašimo patnje, već da je prikazujemo Bogu i unapredimo sopstveni duhovni rast.

Oče naš. Zdravo Marijo. Slava Ocu.

Moli se za nas, sveti Dominiče Savio. Da se ​​udostojimo obećanja Hristovih.

Pomolimo se: Bože, koji si u svetom Dominiku Saviju dao mladima čudesan primer pobožnosti i čistote, daj nam milostivo da ponesemo smrt Hristovu na svojim telima i da ti služimo čista srca. Po Hristu Gospodu našem. Amin.

Donbosco.hr/ Bitno.net