Prvo čitanje:

Dj 2, 14.22-32

Bog uskrisi Isusa! Svi smo mi tomu svjedoci.

Čitanje Djela apostolskih

Na dan Pedesetnice ustade Petar zajedno s jedanaestoricom, podiže glas i prozbori:»Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama — njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.David doista za nj kaže:’Gospodin mi je svagda pred očimajer mi je zdesna da ne posrnem.Stog mi se raduje srce i kliče jezik,pa i tijelo mi spokojno počiva.Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemljuni dati da Pravednik tvoj truleži ugleda.Pokazat ćeš mi stazu života,ispunit me radošću lica svoga.’Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem: praotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo:Nije ostavljen u Podzemlju niti mu tijelo truleži ugleda.Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci.«Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 16, 1-2a.5.7-8.11

Pripjev:

Ti si, Gospodine, baština moja!

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!« 
Gospodin mi je baština i čaša: 
»Ti u ruci držiš sudbinu moju.«

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje. 
Gospodin mi je svagda pred očima; 
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Pokazat ćeš mi stazu života, 
puninu radosti lica svoga, 
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Evanđelje:

Mt 28, 8-15

Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: »Recite: ‘Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga’ Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.« Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima — sve do danas.Riječ Gospodnja.