Radionica pod nazivom GDE JE I KUDA IDE CARITAS U SRBIJI, održana je u Beogradu 05.05. 2022. godine u organizaciji Caritasa Srbije. Cilj održavanja radionice bio je unapređenje efikasnosti u ostvarivanju misije Caritasove mreže.

Bila je ovo prilika da se predstavnici nacionalnog, dijecezanskih i pojedinih župnih Caritasa u Srbiji susretnu, razmene iskustva i stavove i zajedno utvrde kurs kojim naša organizacija treba da se kreće kako bi dostigla postavljene ciljeve. Učesnici radionice su nastojali da zajedničkom analizom dođu do odgovora na pitanja sa čime treba početi, a sa čime  prestati, sa čime treba nastaviti, a šta promeniti u radu Caritasove mreže u Srbiji.

Caritas nastavlja sa ispunjavanjem svoje misije, a to je pružanje pomoći svim ljudima u potrebi i unapređenje položaja socijalno ugroženih i osetljivih kategorija stanovništva.

Caritas.rs