JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Tebe, Gospodine, vruće zazivam
i zorom glas mi već čuješ.

PSALAM 5, 2 – 10. 12 – 13  Jutarnja molitva za pomoć

Vječno će kliktati koji primiše Riječ što se među nama nastani.

Čuj, Gospodine, riječi moje, *
jecaje moje osluhni!
Osvrni se na glas mog prizivanja, †
o Kralju moj i Bože moj, *
jer tebe vruće zazivam!

Gospodine, zorom glas mi već čuješ, *
zorom ti već lijem molitve u nadi čekajući.
Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila: †
zlobniku nema boravka s tobom, *
opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.

Mrziš sve koji čine bezakonje *
i uništavaš lažljivce.
Krvopija i varalica *
Gospodinu se gadi.
A ja ću po velikoj dobroti tvojoj *
unići u Dom tvoj:
past ću ničice pred svetim Domom tvojim, *
Gospodine, prepun poštovanja.

U svojoj me pravdi vodi †
poradi mojih dušmana, *
svoj put mi poravnaj pred očima.
U njihovim ustima iskrenosti nema, *
srce im je puno zloće;
grob otvoren grlo je njihovo, *
jezikom svojim laskaju.

Neka se raduju svi što se utječu tebi, *
neka kliču sve dovijeka!
Štiti ih, i neka se vesele u tebi *
koji ljube ime tvoje,
jer pravednika, Gospodine, ti blagoslivljaš, *
dobrotom ga svojom kao štitom zaklanjaš.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Tebe, Gospodine, vruće zazivam
i zorom glas mi već čuješ.

2^ Antifona
Hvalimo tvoje dično ime, Gospodine!

HVALOSPJEV DAVIDOV (1 Ljet 29, 10 – 13)  Jedinome Bogu čast i slava
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista (Ef 1,3).

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože našeg oca Izraela, *
od vijeka do vijeka!
Tvoja je, Gospodine, veličina, †
sila, slava, sjaj i veličanstvo, *
jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji;
tvoje je, Gospodine, kraljevstvo, †
i ti si uzvišen povrh svega, *
Poglavar svega!

Od tebe je bogatstvo i slava, *
ti vladaš nad svim,
u tvojoj je ruci sila i moć, *
u tvojoj je vlasti
da učiniš velikim i jakim sve.
I slavimo te, Bože naš, *
i hvalimo tvoje dično ime.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Hvalimo tvoje dično ime, Gospodine!

3^ Antifona
Poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu.

PSALAM 29 (28)  Himna Riječi Božjoj

I eto glasa s neba:  »Ovo je Sin moj, Ljubljeni!« (Mt 3, 17).

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, *
prinesite Gospodinu slavu i moć!
Prinesite Gospodinu slavu njegova imena, *
poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

Čuj! Gospodin nad vodama, *
Gospodin nad vodama silnim!
Čuj! Gospodin u sili, *
Gospodin u veličanstvu!

Čuj! Gospodin lomi cedre, *
Gospodin lomi cedre libanske,
i Liban skakuće poput teleta, *
a Sirion kao mlado bivolče!

Čuj! Gospodin sipa munje, *
Gospodin sipa munje ognjene!
Čuj! Gospodin potresa pustinjom, *
Gospodin potresa pustinjom kadeškom!

Čuj! Od straha se mlade košute, *
prerano se mlade košute šumske.
Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, *
a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

Gospodin nad vodama stoluje, *
stoluje Gospodin – kralj dovijeka!
Gospodin narodu svom daje jakost, *
Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu.

KRATKO ČITANJE Izl 19, 4 – 6a
Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet.

KRATKI OTPJEV
R. Koji Zakon tvoj ljube, velik mir uživaju!
Velik mir uživaju koji tvoj Zakon ljube. 
O. Radujem se živjeti prema tvojim zapovijedima. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Velik mir uživaju koji tvoj Zakon ljube. 

Antifona uz Hvalospjev
Dođite, blagoslovljeni Oca mojega!
Primite u baštinu Kraljevstvo, pripravljeno za vas od postanka svijeta!

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Dođite, blagoslovljeni Oca mojega!
Primite u baštinu Kraljevstvo, pripravljeno za vas od postanka svijeta!

MOLBENICA
Blagoslovljen Isus, Spasitelj naš, koji nam je svojom smrću prokrčio put spasenja. Pomolimo se:

Gospodine, upravljaj svoj narod pravim putem.

Milosrdni Bože, po krštenju si nam dao novi život
− daj da iz dana u dan postajemo sve sličniji tvojoj slici.
Daj da one koji su u potrebi danas obradujemo svojom darežljivošću
− te njima pomažući tebe nađemo.
Udijeli da pred tobom radimo dobro, pravedno i istinito
− i uvijek te spremna i velikodušna srca tražimo.
Oprosti nam dobrostivo što god smo sagriješili protiv jedinstva tvoje obitelji
− i daj da budemo jedno srce i jedna duša.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, naš Spasitelju, obrati nas k sebi: pouči nas mudrosti svojih riječi da nam korizmena obnova bude plodna. Po Gospodinu. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.