VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

Posveti post naš korizmen,
O Pokorniče Isuse!
Ti post taj sveti naredi
Na spasenje svim ljudima.

Pomozi svoju Crkvu ti,
Obdari nas obraćenjem
I iznutra nas očisti,
Operi nas od grijeha svih.

Svu prošlost grešnu briši nam
Po svojoj blagoj milosti.
Budućnost nam blagoslivljaj
Da dobrim djelom urodi.

Neka ovo vrijeme obnovno,
Za obraćenje pogodno,
I um i srce pripremi
Za skora slavlja vazmena.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Pravedan je Gospodin,
čestiti će gledat lice njegovo.

PSALAM 11 (10) Pravednikovo pouzdanje u Gospodina
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi (Mt 5, 6).

Gospodinu se utječem! †
Zašto dakle govorite duši mojoj: *
»Odleti u goru kao ptica!«

Gle, bezbožnici već luk napeše, †
za tetivu strijelu zapeše *
da iz potaje ustrijele pravednika.
Kad su temelji uzljuljani, *
što da učini pravednik?

Gospodin je u svom svetom Hramu, *
Gospodin na nebeskom sjedi prijestolju.
Oči njegove motre, *
vjeđama proniče sinove ljudske.
Gospodin proniče pravedna i nepravedna, *
iz dna duše mrzi silnika.
Na grešnike će izlit žeravu i sumpor, *
vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine.

Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi, *
čestiti će gledat lice njegovo.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Pravedan je Gospodin,
čestiti će gledat lice njegovo

2^ Antifona
Blago čistima srcem:
oni će Boga gledati.

PSALAM 15 (14). Tko je pred Bogom dostojan?
Pristupiste gori Sionu i gradu Boga živoga (Heb 12, 22).

Gospodine, tko smije prebivati
u šatoru tvome, *
tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

Onaj samo tko živi čestito, *
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori, *
i ne kleveće jezikom;
koji bližnjem zla ne nanosi *
i ne sramoti susjeda svoga;

koji zlikovca prezire, *
a poštuje one što se boje Gospodina;
koji se zaklinje prijatelju, *
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu, *
i ne prima mita protiv nedužna.

Tko tako čini, *
pokolebat se neće dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Blago čistima srcem:
oni će Boga gledati.

3^ Antifona
U Sinu svome izabra nas
Bog za posinstvo.

HVALOSPJEV  (Ef 1, 3 – 10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac, *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe, po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću
i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
U Sinu svome izabra nas
Bog za posinstvo.

KRATKO ČITANJE Rim 12, 1 – 2
Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

KRATKI OTPJEV
R. Prinesimo žrtve pravedne,* obasjaj nas svjetlom lica svojega!
Prinesimo žrtve pravedne,* obasjaj nas svjetlom lica svojega!
O. Uzdamo se u tebe, o Gospodine, obasjaj nas svjetlom lica svojega!
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. .
Prinesimo žrtve pravedne,* obasjaj nas svjetlom lica svojega!

Antifona uz Veliča
Što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće,
meni učiniste, govori Gospodin.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće,
meni učiniste, govori Gospodin.

PROŠNJE
Smjerno se utecimo Kristu Gospodinu koji je nas, svoj narod, spasio od grijeha naših:

Isuse, sine Davidov, smiluj nam se.

Molimo te, Kriste, za svetu Crkvu tvoju za koju si se ti predao da je posvetiš i opereš kupelju vode i riječi života;
− pokorom je trajno obnavljaj i čisti.
Dobri Učitelju, pokaži mladima put koji si svakome od njih odredio
− da hode tim putem i da im bude dobro.
Ti si se smilovao svim nevoljnima, daj pridigni nadu bolesnicima i iscijeli ih,
− a daj da se i mi brinemo da im bude lakše.
Daj da se spomenemo dostojanstva što si nam ga udijelio krštenjem,
− te uvijek samo tebi živimo.
Mir i slavu udijeli pokojnima,
− a nama daj da zajedno s njima jednom s tobom kraljujemo.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, naš Spasitelju, obrati nas k sebi: pouči nas mudrosti svojih riječi da nam korizmena obnova bude plodna. Po Gospodinu. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla
i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.