POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.     

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen

         

PSALMODIJA

Ps 36 (35). Ljudska pokvarenost i Božja dobrota.

Tko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svjetlost života (Iv 8, 12).

Ant. 1. Bože, tvojom ćemo svjetlošću svjetlost vidjeti.    Grešan je naum u srcu zlotvora, *
        straha Božjega nema on pred očima.

    Sam sebi on laska suviše, *
        grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
    Riječi usta njegovih zlodjelo su i prijevara, *
        za razumnost i dobro on više ne mari.
    Bezakonje smišlja na postelji svojoj, †
        na opaku ostaje putu, *
        od zla ne odustaje.

    Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja, *
        do oblaka vjernost tvoja.
    Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci, †
        a sudovi tvoji ko duboko more: *
        ljude i stoku ti, Gospodine, spasavaš.

    Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, *
        pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju:
    site se pretilinom Doma tvojega, *
        potocima svojih slasti ti ih napajaš.
    U tebi je izvor životni, *
        tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.

    Zakrili dobrotom sve koji te štuju, *
        i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.
    Neka me ne zgazi noga ohola, *
        i ruka grešnika neka me ne goni.
    Gle, padoše koji čine bezakonje: *
        oboreni su, ne mogu ustati.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Bože, tvojom ćemo svjetlošću svjetlost vidjeti.

  

Hvalospjev (Jdt 16, 2-3. 15-19). Bog,  stvoritelj svijeta i zaštitnik svog naroda.

Pjevali su pjesmu novu (Otk 5, 9).

Ant. 2. Velik si, Gospodine, i divan u sili svojoj.    Slavite Boga moga s bubnjevima, *
        Gospodinu pjevajte s cimbalima,
    psalam i pohvalu pjevajte mu u čast, *
        veličajte i zazivajte Ime njegovo!
    Jer je Gospod Bog što dokončava ratove, *
        Gospodin mu je ime.

    Bogu svom pjevat ću pjesmu novu. †
        Velik si i slavan, Gospode! *
        U sili divan i nepobjediv!
    Sva stvorenja tvoja tebi neka služe, *
        jer ti samo reče, i postadoše;
    posla duh svoj, i on ih oblikova. *
        I glasu tvome nitko ne odolje.

    Planine će se iz temelja s vodama potresti, *
        hridi će se pred tobom kao od voska istopiti,
    ali prema onima koji te se boje, *
        ti ćeš i tada milostiv biti.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Velik si, Gospodine, i divan u sili svojoj.

  

Ps 47 (46). Gospodin, kralj Izraela i kralj svijeta.

Sjede zdesna Ocu, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

Ant. 3. Kličite Bogu glasom radosnim.    Narodi svi, plješćite rukama, *
        kličite Bogu glasom radosnim.
    Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan, *
        kralj velik nad zemljom svom.

    Narode je nama podložio, *
        pogane stavio pod noge naše,
    baštinu nam odabrao – *
        ponos Jakova, svoga ljubimca.
    Uzlazi Bog uz klicanje, *
        Gospodin uza zvuke trublje.

    Pjevajte Bogu, pjevajte, *
        pjevajte kralju našemu, pjevajte!
    Jer on je kralj nad zemljom svom, *
        pjevajte Bogu, pjevači vrsni!

    Bog kraljuje nad narodima, *
        stoluje Bog na svetom prijestolju.
    Prvaci se pribiru poganski *
        k narodu Boga Abrahamova.
    Božji su svi vlastodršci zemlje, *
        nad svima on je uzvišen.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.


    Ant. Kličite Bogu glasom radosnim. 

KRATKO ČITANJE Pnz 7, 6.8-9

Tebe je Gospodin, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod, jer vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.
KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.


     
     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka.

 MOLBENICA

Blagoslovljen da je Tvorac našega spasenja. On je htio da ljudi u njemu budu novo stvorenje te tako mine staro i sve se obnovi. Stoga i mi, nadom prožeti, njega zamolimo:

                Obnovi nas, Gospodine, svojim Duhom.

Gospodine, ti si obećao novo nebo i novu zemlju. Vazda nas obnavljaj po svome Duhu
-da s tobom vazda uživamo u nebeskom Jeruzalemu.

Daj da vazda s tobom surađujemo te ovaj svijet tvojim Duhom prožmemo
-te tako ovozemno društvo svoju svrhu što djelotvornije postigne u pravednosti, ljubavi i miru.

Pomozi nam da otklonimo svaku mlakost i nemarnost iz svog života
-i da se radujemo i jednom se naužijemo višnjih darova.

Oslobodi nas od zla
-i ne daj da nas očara lakomislenost koja potamnjuje dobro.

Oče naš…MOLITVA

Pogledaj, Gospodine, predanje svoga naroda. Korizmenim odricanjem krotimo tijelo: daj nam snagu za dobra djela. Po Gospodinu.