R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Probudi silu svoju
i spasi nas, Gospodine.

PSALAM 80 (79)  Molitva za obnovu posječena vinograda
Dođi, Gospodine Isuse (Otk 22, 20).

Čuj, pastiru Izraelov, *
ti što vodiš Josipa kao stado ovaca!
Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj *
pred Efrajimom, Benjaminom, Manašeom!
Probudi silu svoju, *
priteci nam u pomoć!

Bože, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!
Gospodine, Bože nad Vojskama,
dokle ćeš plamtjeti, *
premda se moli narod tvoj?
Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza, *
i obilno pojiti suzama?
Dokle će se oko nas svađat susjedi, *
i rugat nam se naši dušmani?

Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!

Ti prenese čokot iz Egipta, *
pogane istjera, a njega zasadi.
Ti mu tlo pripravi, *
i on pusti korijenje i napuni zemlju.
Sjena mu prekri bregove, *
lozje mu kao Božji cedrovi.
Mladice svoje ispruži do mora *
i svoje ogranke do Rijeke.

Zašto si mu srušio ogradu, *
da ga beru svi što putem prolaze,
da ga pustoši vepar iz šume, *
da ga pasu poljske zvijeri?

Vrati se, Bože nad Vojskama, †
pogledaj s neba i vidi, *
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje, *
sina kog za se odgoji!
Oni koji ga spališe i posjekoše, *
neka izginu od prijetnje lica tvojega!
Tvoja ruka neka bude nad čovjekom desnice tvoje, *
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe; *
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

Gospodine, Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
razvedri lice svoje i spasi nas!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Probudi silu svoju
i spasi nas, Gospodine.

2^ Antifona
Gospodin stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji.

HVALOSPJEV  (Iz 12, 1 – 6)  Pjesma otkupljenih
Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije.(Iv7,37).

Hvalim te, Gospodine: *
razgnjevi se ti na mene,
ali se odvratio gnjev tvoj, *
i ti mene utješi!
Evo, Bog je spasenje moje, *
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma, *
on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu*
iz izvora spasenja
Reći ćete, u dan onaj: †
Hvalite Gospodina, *
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova, *
razglašujte uzvišenost imena njegova!
Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote, *
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona, *
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gospodin stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji.

3^ Antifona
Kliknite Bogu,
jakosti našoj. †

PSALAM 81 (80)  Svečana obnova Saveza
Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno (Heb 3, 12).

Kliknite Bogu, jakosti našoj, *
† kličite Bogu Jakovljevu!
Neka zazvuče žice, neka se čuje bubanj, *
svirajte u milozvučnu citru s harfom!
Zatrubite u rog za mlađaka, *
za uštapa, na svetkovinu našu!

Jer to je propis Izraelu, *
zapovijed Boga Jakovljeva.
Takvo je svjedočanstvo dao Josipu *
kad je izlazio iz zemlje Egipta.

Jezik meni nepoznat začuh: †
„Oslobodih od tereta rame njegovo, *
ruke su mu slobodne od košare.
U tjeskobi si zavapio, i ja te izbavih; †
iz gromovna oblaka odgovorih tebi, *
iskušah te kod voda meripskih.

Slušaj, puče moj, i ja ću te opomenuti: *
o da me poslušaš, Izraele!
Neka ne bude u tebe drugog boga, *
i ne klanjaj se bogu tuđem!
Ja sam Gospodin, Bog tvoj †
koji te izvedoh iz Egipta: *
otvori svoja usta da ih napunim!

Ali moj narod ne slušaše glasa moga. *
Izrael me ne posluša.
Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: *
neka hodi kako mu se hoće!

O, kad bi me narod moj slušao, *
kad bi Izrael putovima mojim hodio,
brzo bih pokorio dušmane njegove, *
ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove.

Oni što ga sada mrze dodvorali bi mu se, *
i njihov bi udes bio zapečaćen zauvijek.
A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom
i sitio ga medom iz pećine.”

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Kliknite Bogu,
jakosti našoj. †

KRATKO ČITANJE  Usp. 1 Kr 8, 51-53a
Tvoj smo, Gospodine, narod i baština tvoja. Neka oči tvoje budu otvorene na prošnju tvoga sluge i na prošnju naroda tvoga Izraela, da čuješ sve njihove molbe što će ih tebi uputiti. Jer ti si nas odvojio od svih naroda na zemlji sebi za baštinu.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodine, moje ti riječi omiljele i misli srca moga pred licem tvojim.
Gospodine, moje ti riječi omiljele i misli srca moga pred licem tvojim.
O. Ti si zaklon moj i utočište moje.Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodine, moje ti riječi omiljele i misli srca moga pred licem tvojim.

Antifona uz Hvalospjev
Sinko, za života primio si dobra svoja
a tako i Lazar zla.
sada je u radosti,
a ti si u mukama.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Sinko, za života primio si dobra svoja
a tako i Lazar zla.
sada je u radosti,
a ti si u mukama.

MOLBENICA
Bog nam se u Kristu objavio. Čast iskažimo njegovoj dobroti i od srca mu zavapijmo:

Sjeti nas se, Gospodine, jer smo tvoji sinovi.

Daj nam dublje proniknuti otajstvo Crkve,
− te nama i svim ljudima postane djelotvorniji sakrament spasenja.
Ljubitelju ljudi, daj da promičemo napredak ljudskog društva,
− te u svemu tražimo tvoje kraljevstvo.
Krist nam se očitovao kao izvor žive vode;
− daj da njemu ususret hrlimo i za njim vazda žeđamo.
Otpusti nam naša bezakonja
− i korake nam upravljaj putem pravednosti i iskrenosti.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti ljubiš i obnavljaš nevinost. Upravi k sebi naše srce: ulij nam duha revnosti, da budemo postojani u vjeri i plodni u dobrim djelima. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.