R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Kad ću doći i lice Božje gledati?

PSALAM 42 (41)  Želja za Gospodinom i hramom njegovimTko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava (Otk 22, 17).

Kao što košuta žudi za izvor-vodom, *
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: *
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Suze su kruh moj danju i noću, †
dok me svednevice pitaju: *
»Gdje ti je Bog tvoj?«
Duša moja gine kada se spomenem †
kako koračah u mnoštvu *
predvodeći ga k Domu Božjemu
uz radosno klicanje i hvalopojke *
u povorci svečanoj.

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Tuguje duša u meni, †
stoga se tebe spominjem *
iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara.
Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih: *
sve vode tvoje i vali preko mene prijeđoše.
Neka mi danju Gospodin naklonost udijeli, *
a noću pjesmom ću hvalit Boga života svog.

Reći ću Bogu: †
»Hridino moja, zašto me zaboravljaš? *
Zašto obilazim žalostan,
pritisnut dušmanima?«
Kosti mi se lome od poruge neprijatelja †
dok me svednevice pitaju: *
»Gdje ti je Bog tvoj?« –

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Kad ću doći i lice Božje gledati?

2^ Antifona 
Pokaži nam, Gospodine,
svjetlo dobrote svoje.

HVALOSPJEV (Sir 36, 1 – 7. 13 – 16). Molitva za spas i obnovu IzraelaOvo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao – Isusa Krista (Iv 3, 17).

Smiluj nam se, Gospodaru,
Bože svega svijeta, †
i pogledaj na nas, *
i prožmi strahom svojim sve narode!
Podigni ruku protiv naroda tuđinskih, *
da spoznaju tvoju moć.

Kako si se u očima njihovim
pokazao nama svetim, *
tako se sada u očima našim
pokaži velik prema njima.
Da poznaju kao što znamo i mi *
da nema Boga osim tebe, Gospodine.
Obnovi znake i ponovi čudesa, *
proslavi ruku i desnicu svoju.
Okupi sva plemena Jakovljeva, *
vrati im baštinu kao na početku.

Smiluj se, Gospodine, narodu †
koji se zove imenom tvojim, *
Izraelu, kojeg si učinio prvijencem svojim.
Smiluj se svetom gradu svojem, *
Jeruzalemu, prebivalištu svome.
Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu, *
i Svetište svoje slavom svojom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona 
Pokaži nam, Gospodine,
svjetlo dobrote svoje.

3^ Antifona 
Blagoslovljen si, Gospodine,
na svodu nebeskom.

PSALAM 19 (18 A)  Hvalospjev Bogu StvoriteljuPohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
ali po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, †
te ono kao ženik iz ložnice ide, *
kao div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona 
Blagoslovljen si, Gospodine,
na svodu nebeskom.

KRATKO ČITANJE  Izr 19,17.20 – 23
Gospodin pozaima tko je siromahu milostiv, i on će mu platiti dobročinstvo.Slušaj savjet i primaj pouku, kako bi naposljetku postao mudar.Mnogo je namisli u srcu čovječjem,
ali što Gospodin naumi, to i bude.Dražest je čovjekova u dobroti njegovoj, i bolji je siromah od lažljivca. Strah Gospodnji daje život, i tko se njime ispuni, zlo ga ne pohodi.

KRATKI OTPJEV
R. Tko pomaže bratu, spašava ga * i pomaže Kristu.
Tko pomaže bratu, spasava ga i pomaže Kristu.
O. Tko da  siromahu, neće trpjeti nestašice i pomaže Kristu..
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Tko pomaže bratu, spasava ga i pomaže Kristu.

Antifona uz Hvalospjev
Budite milosrdni
kao što je Otac vaš milosrdan, govori Gospodin.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Budite milosrdni
kao što je Otac vaš milosrdan, govori Gospodin.

MOLBENICA
Neka je blagoslovljen Bog Otac koji nam je dao da mu u ovo korizmeno vrijeme prinesemo žrtvu hvalbenu. Zazovimo ga riječima:

Gospodine, pouči nas nebeskom nauku.

Svemogući i milosrdni Bože, daj nam duha molitve i obraćenja
− da gorimo od ljubavi prema tebi i ljudima.
Daj nam s tobom surađivati da se sve obnovi u Kristu
− te na zemlji izobiluje pravednost i mir.
Otkrij nam unutarnji smisao i vrijednost svekolikog stvorenja
− da slaveći tebe stvorenje sebi pridružimo u iskazivanju hvale tebi, svome Stvoritelju i Otkupitelju.
Oprosti, Gospodine, što Kristovu nazočnost nismo prepoznavali u siromasima, bijednima i nevoljnima,
− te nismo poštivali tvoga Sina u toj svojoj braći

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si odredio da tjelesna pokora liječi dušu. Daj da se odričemo grijeha i vršimo zakon tvoje ljubavi. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen