JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Anđele bijeli, s gorskih crnih gora,
Sašla si k žalu talasnoga mora,
Sjajnom da svijetliš dušom svojom bijelom,
Narodu cijelom.

Lomljava groma, nježan žubor vrela,
Olujni vihor, ovčica bijela,
Vrletne hridi i leptirić mali,
K Bogu te zvali.

Ti si, Ozano, ubirala ruže,
Krista da Kralja miloduhom kruže,
Ponizna kćeri, svetog Dominika,
Rodu si dika.

Svetosti tamjan život ti je bio,
Najbolji ti si odabrala dio,
S Kristom na križu stekla vječnog pira
Palmu si mira.

Sjaji nam svjetlom s neba u visini,
Daj da se narod vjerom ujedini,
Kršni nam kamen svaki blagoslovi,
Sve nas obnovi. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Ugledaše te vode, Bože,
kroz more si proveo narod svoj, aleluja.

PSALAM 77 (76) Razmišljanje o Gospodnjim djelima
U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni,  onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti (Usp 2 Kor 4, 8.14). 

Glasom svojim Bogu vapijem, *
glasom svojim Bogu, i on me čuje.
U dan nevolje tražim Gospodina, †
noću mi se ruka neumorno pruža k njemu, *
utjehu otklanja duša moja.
Spominjem se Boga i uzdišem; *
kad razmišljam, daha mi nestane.

Vjeđe moje budne držiš, *
potresen sam, ne mogu govoriti.
Mislim na drevne dane *
i sjećam se davnih godina;
razmišljam noću u srcu, *
mislim, i duh moj ispituje:

»Hoće li Gospodin odbaciti zauvijek *
i Hoće li ikad još biti milostiv?
Je li njegova dobrota minula zauvijek, *
njegovo obećanje propalo za sva pokoljenja?
Zar Bog je zaboravio da se smiluje, *
ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?«

I govorim: »Ovo je bol moja: *
promijenila se desnica Višnjega.«
Spominjem se djela Gospodnjih, *
sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
Promatram sva djela tvoja, *
razmatram ono što si učinio.

Svet je tvoj put, o Bože: *
koji je bog tako velik kao Bog naš?
Ti si Bog koji čudesa stvaraš, *
na pucima si pokazao silu svoju.
Mišicom si izbavio narod svoj, *
sinove Jakovljeve i Josipove.
Vode te ugledaše, Bože, †
ugledaše te vode i ustuknuše, *
bezdani se uzburkaše.
Oblaci prosuše vode, †
oblaci zatutnjiše gromom, *
i tvoje strijele poletješe.
Grmljavina tvoja u vihoru zaori, †
munje rasvijetliše krug zemaljski, *
zemlja se zatrese i zadrhta.

Kroz more put se otvori tebi †
i tvoja staza kroz vode goleme, *
a tragova tvojih nitko ne vidje.
Ti si svoj narod vodio kao stado *
rukama Mojsija i Arona.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Ugledaše te vode, Bože,
kroz more si proveo narod svoj, aleluja.

2^ Antifona
Gospodin daje smrt i život, aleluja.

HVALOSPJEV (1 Sam 2, 1 – 10) Gospodin podiže ponizne
Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne; gladne napuni dobrima (Lk 1, 52-53).

Kliče srce moje u Gospodinu, *
raste snaga moja po Bogu mojemu.
Šire mi se usta na dušmane moje, *
jer se radujem pomoći tvojoj.
Nitko nije svet kao što je Gospodin †
jer nema nikog osim tebe, *
i nema hridi kao što je Bog naš.
Ne govorite mnogo hvastavih riječi, *
neka ne izlazi drskost iz usta vaših,
jer Gospodin je sveznajući Bog, *
pravo on prosuđuje djela.

Lomi se luk junacima, *
nemoćni se snagom opasuju.
Nekoć siti sad se za kruh muče, *
Nekoć gladni ne gladuju više.
Nerotkinja rađa sedam puta, *
majka brojne djece svježinu izgubi.
Gospodin daje smrt i život, *
ruši u Podzemlje i odande diže.
Gospodin čini uboga i bogata, *
obara čovjeka i uzvisuje.
Diže slabića iz prašine, *
iz bunjišta izvlači uboga,
da ih posadi s knezovima *
i da im odredi počasna mjesta.

Jer Gospodnji su stupovi zemlje, *
na njih je stavio ovaj svijet.
Korake čuva svojih vjernika, †
zlikovce stiže propast u mraku; *
svojom snagom čovjek ne stječe pobjede.
Koji se protive Gospodinu, padaju, *
Svevišnji grmi s nebesa.
Gospodin sudi međama zemlje, †
daje silu svojemu kralju, *
uzdiže snagu pomazanika svoga.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gospodin daje smrt i život, aleluja.

3^ Antifona  
Svjetlost sviće pravedniku
i radost čestitima u srcu, aleluja.

PSALAM 97 (96)  Gospodin – slavni Kralj
Ovaj psalam označuje spasenje svijeta i vjeru svih naroda u Krista (sv. Atanazije).

Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju: *
zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju †
i koji se hvale kumirima. *
Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša, †
gradovi Judini kliču, *
zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
− nad svom zemljom, *
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
on čuva duše pobožnika svojih, *
izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
slavite sveto ime njegovo!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona  
Svjetlost sviće pravedniku
i radost čestitima u srcu, aleluja.

KRATKO ČITANJE  Pj 8,7
Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. Da netko daje za ljubav sve što u kući ima, taj bi navukao prezir na sebe. Gospodina

KRATKI OTPJEV
R. Srce ti moje veli: * Lice sam tvoje tražila. Aleluja,
aleluja.
Srce ti moje veli:  Lice sam tvoje tražila. Aleluja,
aleluja.

O. Lice ću tvoje, Gospodine, tražiti. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Srce ti moje veli:  Lice sam tvoje tražila. Aleluja,
aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Evo razborite djevice, Kristu se preselila,
sja u zboru djevica poput sjajnog sunca na nebu, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših −  *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Evo razborite djevice, Kristu se preselila,
sja u zboru djevica poput sjajnog sunca na nebu, aleluja.

MOLBENICA
Kristu, Zaručniku i Kruni djevica, radosno pokliknimo i pobožno ga zamolimo:

Isuse, kruno djevica, usliši nas.

Kriste, tebe svete djevice kao jedinog Zaručnika ljubiše:
– ne daj da nas išta odijeli od tvoje ljubavi.
Ti si Mariju, majku svoju, okrunio za Kraljicu djevica:
– daj da ti i mi njezinim zagovorom trajno omilimo čistoćom srca.
Po zagovoru tvojih službenica koje su se nepodijeljena i spremna srca uvijek za tebe brinule da budu svete tijelom i duhom:
– ne daj da nas ikad odijeli od tebe lik ovoga svijeta što prolazi.
Gospodine Isuse Zaručniče, koga su mudre djevice čekale:
– daj nam da te dočekamo bdijući u nadi.
Zagovorom blažene Ozane koja je bila mudra i razborita djevica:
– udijeli nam nevin život i svetu mudrost.

Oče naš..

MOLITVA
Obnovi, Gospodine, u našim srcima ljubav prema tvom spasenju, da po primjeru i zagovoru blažene djevice i pokornice Ozane postanemo dionici boli i slave Spasitelja našega Isusa Krista. Koji s tobom živi.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen