JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Divote se govore o tebi
grade Božji.

PSALAM 87 (86) Jeruzalem – majka svih naroda
Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je: on je majka naša (Gal 4, 26).

Zdanje svoje na svetim gorama *
ljubi Gospodin;
draža su mu vrata sionska *
nego svi šatori Jakovljevi.

Divote se govore o tebi, *
grade Božji!
»Evo, Rahab i Babilon brojit ću *
k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski – *
i oni su rođeni ondje.«
O Sionu se govori: †
»Ovaj i onaj u njemu je rođen! *
Svevišnji ga utemelji!«

Gospodin će zapisati u knjigu naroda: *
»Ovi su rođeni ondje.«
I pjevat će igrajuai kolo: *
»Svi su izvori moji u tebi!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Divote se govore o tebi
grade Božji.

2^ Antifona
Gle, Gospodin Bog dolazi u moći
i s njim naplata njegova.

HVALOSPJEV (Iz 40, 10 – 17) Dobri pastir: uzvišeni i premudri Bog
Dolazim ubrzo i plaća je moja sa mnom (Otk 22, 12).

Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, *
mišicom svojom vlada!
Evo s njim naplata njegova, *
a ispred njega njegova nagrada.
Kao pastir pase stado svoje, *
u ruke uzima jaganjce,
nosi ih u svome narueju, *
i brižljivo njeguje dojilice.

Tko je šakom izmjerio more, *
i nebesa premjerio pedljem?
Tko je mjericom izmjerio zemlju, †
i planine na mjerila, *
a tezuljom bregove?
Tko je pokrenuo duh Gospodnji, *
koji ga je uputio savjetnik?
S kim se on posavjetova, †
tko je njemu mudrost ulio, *
naučio ga putovima pravde?
Tko li ga je naučio znanju, *
pokazao mu put k umnosti?

Gle, narodi su kao kap iz vedra, †
vrijede kao prah na tezulji. *
Otoci, gle, lebde poput truna!
Libanon je malen za lomaču, *
a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
Svi narodi ko ništa su pred njim, *
ništavilo su njemu i praznina.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gle, Gospodin Bog dolazi u moći
i s njim naplata njegova.

3^ Antifona
Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu.

PSALAM 99 (98) Bog – sveti i pravedni kralj
Ti si iznad kerubina; postavši nama sliean, izmijenio si zlo stanje naše zemlje (sv. Atanazije).

Gospodin kraljuje – nek zadršću narodi; *
sjedi nad kerubima –
zemlja nek se potrese!
Velik je Gospodin na Sionu, *
uzvišen nada sve narode.

Nek slave ime tvoje veliko i strašno: *
ono je sveto!
Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo, †
pravednost ti si utvrdio, *
pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred podnožje njegovo: *
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim †
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: *
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
Iz stupa od oblaka govoraše njima: †
slušahu zapovijedi njegove *
i odredbe što ih dade.
Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao; †
Bože, milostiv si bio njima *
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega, †
padnite pred svetu goru njegovu: *
jer svet je Gospodin, Bog naš.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu.

KRATKO ČITANJE  Iz 57, 17 – 21
Zbog grijeha lakomosti njegove razgnjevih se, udarih ga i sakrih se rasrđen. Ali on okrenu za srcem svojim i vidjeh putove njegove. Izliječit ću ga, voditi i utješit’ one što s njime tuguju – stavit ću hvalu na usne njihove. Mir, mir onom tko je daleko i tko je blizu«, govori Gospodin, »ja ću te izliječiti.« Al’ opaki su poput mora uzburkanog koje se ne može smiriti,  valovi mu mulj i blato izmeću. »Nema mira grešnicima!«, govori Bog moj.

KRATKI OTPJEV
R.  Koji tvoj zakon ljube * velik mir uživaju.
Koji tvoj zakon ljube, velik mir uživaju.
O. Putu se propisa tvojih radujem, koji tvoj zakon ljube, velik mir uživaju. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Koji tvoj zakon ljube, velik mir uživaju.

Antifona uz Hvalospjev
Ako ja prstom izgonim đavle,
snagom Boga,
zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje,
govori Gospodin.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Ako ja prstom izgonim đavle,
snagom Boga,
zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje,
govori Gospodin.

MOLBENICA
Krist se očitovao kao svjetlo svijeta, da ne hodimo u tmini već imamo svjetlo života. Njega, svoga Gospodina, proslavimo i usrdno mu se molbom utecimo:

Nek riječ tvoja bude svjetiljka nogama našim.

Dobri Bože, daj da danas što više tebe nasljedujemo
− te ono što je palo u prvom Adamu, ponovno se uspostavi u drugome.
Nek tvoja riječ bude svjetiljka nogama našim
− da šireći istinu u tebi ljubavlju rastemo u svemu.
Nauči nas da radi imena tvoga svima činimo dobro
− te tako Crkva iz dana u dan prosvjetljuje sve više ljudsku obitelj.
Pomozi nam da iskrenim obraćenjem sve više jačamo prijateljstvo s tobom
− i uvrede nanesene tvojoj mudrosti i dobroti ispaštamo.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, sve više se bliži blagdan našeg spasenja. Daj da budemo sve pobožniji u slavljenju vazmenog otajstva. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.