JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
A ti si blizu, Gospodine,
i vjerni su putovi tvoji.

PSALAM 119 (118)  145 – 152  XIX. (Kof)
Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati (1. Iv 5: 3).

Iz sveg srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
glas mi poslušaj, *
i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
da si ih sazdao zasvagda.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
A ti si blizu, Gospodine,
i vjerni su putovi tvoji.

2^ Antifona
Neka uza me bude mudrost tvoja
i potrudi se sa mnom.

HVALOSPJEV (Mudr 9, 1 – 6. 9 – 11)  Molitva za mudrost
Dat ću vam usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti svi vaši protivnici (Lk 21,15).

Bože otaca naših i Gospodine milosrđa, *
ti koji si riječju svojom stvorio svemir,
i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom, *
da vlada nad stvorovima tvojim,
i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti, *
i da sud sudi dušom pravičnom:
daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja, *
i ne odbaci me između djece tvoje.
Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, †
čovjek slab i malovjek, *
nesposoban shvatiti pravdu i zakone.
Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, †
ali bez mudrosti koja od tebe dolazi, *
opet ne bi ničemu vrijedio.

S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja, *
koja je bila nazočna kad si stvarao svijet;
ona zna što je milo tvojim očima, *
i što je pravo po tvojim zapovijedima.

Pošalji je s nebesa svetih, *
i otpravi je od svoga slavnog prijestola,
da uza me bude i potrudi se sa mnom, *
i da spoznam što je tebi milo.
Jer ona sve zna i razumije, †
ona će me razborito voditi u pothvatima mojim, *
i štititi svojom moći.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Neka uza me bude mudrost tvoja
i potrudi se sa mnom.

3^ Antifona
Vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

PSALAM 117 (116)  Poziv na hvalu
Velim… da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Hvalite Gospodina, svi puci, *
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

KRATKO ČITANJE  Jr 7, 1 – 4
Ovo je riječ što dođe Jeremiji od Gospodina: »Stani pred vrata doma Gospodnjega, objavi ondje ovu riječ. Reci: Čujte riječ Gospodinovu, svi Judejci koji ulazite na ova vrata da se poklonite Gospodinu. Ovako govori Gospodin nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Popravite svoje putove i djela svoja, pa ću boraviti s vama na ovome mjestu. Ne uzdajte se u lažne riječi: ‘Svetište Gospodnje! Gospodnje! Gospodnje!’

KRATKI OTPJEV
R. Svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, * neće ući u kraljevstvo nebesko.
Svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, neće ući u kraljevstvo nebesko.
O. Onaj koji vrši volju Oca mojega,on će ući u kraljevstvo nebesko. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, neće ući u kraljevstvo nebesko.

Antifona uz Hvalospjev
A carinik, stojeći izdaleka,
ne usudi se ni očiju podignuti k nebu,
nego se udaraše u prsa govoreći:
Bože, milostiv budi meni grešniku!

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
A carinik, stojeći izdaleka,
ne usudi se ni očiju podignuti k nebu,
nego se udaraše u prsa govoreći:
Bože, milostiv budi meni grešniku!

MOLBENICA
Krist Gospodin, da bi ljude učinio novim stvorenjem, ustanovio je kupelj preporođenja i pripravio im stol svoga tijela i svoje riječi. Njega, svoga Gospodina, proslavimo i molitvom mu se utecimo:

Gospodine, obnovi nas svojom milošću.

Isuse, blaga i ponizna srca, daj da i mi budemo milosrdni, dobrostivi i ponizni,
− i sa svima tako uzmognemo biti strpljivi.
Nauči nas da budemo uistinu bližnji – blizu – svima koji su u bijedi, nevolji ili žalošću pritisnuti
− i tako nasljedujemo tebe dobrog Samaritanca.
Neka blažena Djevica, tvoja Majka, zagovara svete djevice,
− da posvećenje, kojim su se tebi predale, u Crkvi predanije štuju i njeguju.
Udijeli nam dar svoga milosrđa
− i otpusti nam grijehe i kazne koje smo zaslužili.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, i ove godine nas korizma ispunja radošću. Molimo te da, prožeti vazmenim otajstvima, uživamo njihove plodove. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.