POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.


Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dođite, poklonimo se njemu.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!


    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dođite, poklonimo se njemu.HIMAN

Već zora nebom sipa sjaj,
I na zemlju se spušta dan,
Sunčana zraka probija:
Nek bježi mrak zavodljivi.

Odatle, noćne utvare,
Raspršite se, misli zle,
Umini, grešno rugobo,
Što s tamom noć te donijela!

O Višnji, smjerno molimo
U svojoj pjesmi jutarnjoj
Da jutro nama posljednje
U vječnoj svane svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.
 

PSALMODIJA

Ps 119 (118), 145-152. XIX. (Kof)

Ant. 1. A ti si blizu, Gospodine, i vjerni su putovi tvoji.


    Iz sveg srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
          tvoja ću pravila čuvati.
    K tebi vapijem, spasi me, *
          tvojeg ću se držat svjedočanstva.

    Pretječem zoru i molim za pomoć, *
          u tvoje se riječi uzdam.
    Oči moje straže noćne pretječu *
          da razmišljam o besjedi tvojoj.

    Po svojoj dobroti, Gospodine,
          glas mi poslušaj, *
          i po svojoj odluci poživi me.
    Primiču se koji me podlo progone, *
          daleko su oni od Zakona tvojega.

    A ti si blizu, Gospodine, *
          i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
    Odavno znam za tvoje propise, *
          da si ih sazdao zasvagda.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. A ti si blizu, Gospodine, i vjerni su putovi tvoji.
    


Hvalospjev (Mudr 9, 1-6. 9-11). Molitva za mudrost

Dat ću vam usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti svi vaši protivnici (Lk 21, 15).

Ant. 2. Nek uza me bude mudrost tvoja i potrudi se sa mnom.    Bože otaca naših i Gospodine milosrđa, *
        ti koji si riječju svojom stvorio svemir,
    i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom, *
        da vlada nad stvorovima tvojim,
    i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti, *
        i da sud sudi dušom pravičnom:
    daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja, *
        i ne odbaci me između djece tvoje.
    Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, †
        čovjek slab i malovjek, *
        nesposoban shvatiti pravdu i zakone.
    Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, †
        ali bez mudrosti koja od tebe dolazi, *
        opet ne bi ničemu vrijedio.

    S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja, *
        koja je bila nazočna kad si stvarao svijet;
    ona zna što je milo tvojim očima, *
        i što je pravo po tvojim zapovijedima.

    Pošalji je s nebesa svetih, *
        i otpravi je od svoga slavnog prijestola,
    da uza me bude i potrudi se sa mnom, *
        i da spoznam što je tebi milo.
    Jer ona sve zna i razumije, †
        ona će me razborito voditi u pothvatima mojim, *
        i štititi svojom moći.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Nek uza me bude mudrost tvoja i potrudi se sa mnom.


Ps 117 (116). Poziv za hvalu

Velim… pogani da za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Ant. 3. Vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.


    Hvalite Gospodina, svi puci, *
        slavite ga, svi narodi!

    Silna je prema nama ljubav njegova, *
         i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.


KRATKO ČITANJE Fil 2, 14-15

Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu.KRATKI OTPJEV

R. K tebi, Gospodine, vapijem: * ti si mi utočište. K tebi.
O. Ti si dio moj u zemlji živih. * Ti si mi utočište. Slava Ocu. K tebi.
    EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
         što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
         u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
         svetih proroka svojih odvijeka: †
         spasiti nas od neprijatelja naših – *
         i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
         i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Obasjaj, Gospodine, one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj.


MOLBENICA

Bog je htio da Marija, majka Kristova, bude uzvišena nad sva stvorenja nebeska i zemaljska. Molimo ga:

     Pogledaj na Majku svoga Sina i usliši nas.

Dobri Oče, zahvaljujemo ti što si nam Mariju dao za majku i uzor:
-njezinim nas zagovorom posveti.

Učinio si da Marija bude pozorna na tvoju riječ i da ti bude vjerna službenica:
-njezinim nam zagovorom udijeli plodove Duha Svetoga.

Ojačao si Mariju kad je stajala pod križem, a o uskrsnuću svoga Sina ispunio si je radošću:
-po njezinu zagovoru olakšaj nam muke i učvrsti nadu.

Oče naš…

 


MOLITVA

Bože, izvore i počelo našeg spasenja, daj da vazda u svom životu ispovijedamo tvoju slavu, a u nebu da te nikad ne prestanemo slaviti. Po Gospodinu.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.