JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Crkvo, novi grade sveti,
Pjevaj danas pjesmu novu!
Uskrsnuća nada, evo,
Smrtnicima svima svanu!

Starog zmaja Vođ naš svlada
Lav iz roda Judinoga.
Silnim glasom mrtve zove:
»Ustajte na život novi!«

Plijen sav Isus đavlu ote
Slavnim svojim uskrsnućem.
Silan narod krvlju steče
Žrtvovano janje Božje.

Pastir Dobri cijenom krvi
Stado svoje odsvud skuplja.
Kraljevstvo je odsad Božje
Zemlja, nebo, svemir cijeli.

Slavnom Kralju pobjedniku
Molbe žarke upravimo:
Da nas nakon zemnog boja
S pobjedničkom krunom čeka.

Vazmena neka ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo neka nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Riječi koje sam vam govorio
duh su i život, aleluja.

PSALAM 119 (118)  145 – 152  XIX. (Kof)
Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati (1. Iv 5: 3).

Iz sveg srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
glas mi poslušaj, *
i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
da si ih sazdao zasvagda.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Riječi koje sam vam govorio
duh su i život, aleluja.

2^ Antifona
Sagradio si hram i oltar
na svetoj gori svojoj,
Gospodine, aleluja.

HVALOSPJEV (Mudr 9, 1 – 6. 9 – 11)  Molitva za mudrost
Dat ću vam usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti svi vaši protivnici (Lk 21,15).

Bože otaca naših i Gospodine milosrđa, *
ti koji si riječju svojom stvorio svemir,
i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom, *
da vlada nad stvorovima tvojim,
i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti, *
i da sud sudi dušom pravičnom:
daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja, *
i ne odbaci me između djece tvoje.
Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, †
čovjek slab i malovjek, *
nesposoban shvatiti pravdu i zakone.
Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, †
ali bez mudrosti koja od tebe dolazi, *
opet ne bi ničemu vrijedio.

S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja, *
koja je bila nazočna kad si stvarao svijet;
ona zna što je milo tvojim očima, *
i što je pravo po tvojim zapovijedima.

Pošalji je s nebesa svetih, *
i otpravi je od svoga slavnog prijestola,
da uza me bude i potrudi se sa mnom, *
i da spoznam što je tebi milo.
Jer ona sve zna i razumije, †
ona će me razborito voditi u pothvatima mojim, *
i štititi svojom moći.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Sagradio si hram i oltar
na svetoj gori svojoj,
Gospodine, aleluja.

3^ Antifona
Ja sam put, istina i život, aleluja.

PSALAM 117 (116)  Poziv na hvalu
Velim… da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Hvalite Gospodina, svi puci, *
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Ja sam put, istina i život, aleluja.

KRATKO ČITANJE Rim 14, 7 – 9
Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.

KRATKI OTPJEV
R. Kliči Gospodinu, sva zemljo * aleluja, aleluja.
Kliči Gospodinu, sva zemljo  aleluja, aleluja.
O. Spasio nas je od smrti i otvorio vrata vječnom životu. Aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kliči Gospodinu, sva zemljo  aleluja, aleluja

Antifona uz Hvalospjev
Reče Šimun Petar: Gospodine, kamo da idemo?
Ti imaš riječi života vječnoga.
I mi vjerujemo i znamo: ti si Krist, Sin Božji, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Reče Šimun Petar: Gospodine, kamo da idemo?
Ti imaš riječi života vječnoga.
I mi vjerujemo i znamo: ti si Krist, Sin Božji, aleluja.

MOLBENICA
Svi mi koji smo kršteni u Duhu Svetome sa svim krštenicima proslavimo Gospodina i molbom mu se utecimo:

Gospodine Isuse, posveti nas u Duhu.

Pošalji Duha svetoga u nas
− da te pred ljudima ispovijedamo Kraljem i Gospodinom.
Daj nam nehinjenu ljubav
− da se bratskom ljubavlju uzajamno ljubimo.
Duše vjernika obdari svojom životvornom milosti
− da darove Duha Svetoga prime radosno i spremno.
Daj nam snagu svoga Duha Svetoga
− da iscijeli i ojača u nama što je ranjivo.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti svoje vjerne iz krsne vode podižeš na novi život. Štiti ih da odole navalama grijeha i očuvaju dar tvoje posvetne milosti. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.