Sakrament ispovedi je neposredno povezan s primanjem sv. pričesti. Samo čistog srca
možemo da pristupimo pričesti, što znači da na savesti nemamo većeg greha. To bi vredelo
teoretski, ali kako je u praksi?

Čitateljka

Kad se govori o pričesti i o sakramentu pomirenja, treba imati na umu da je Isus došao da
pozove grešnike a ne pravednike (Mt 9, 13; Mk 2, 17). Pričešće nije nagrada i orden, nego
instrument spasenja. Svakako, Crkva nas uči da tom sakramentu treba pristupati pomiren s Bogom,
ali izričita prepreka je ipak na prvom mestu postojanje teškog greha, a ne svakog greha. Mi ljudi
toliko grešimo da nekada to i ne primetimo. Laki gresi su oni koji nas ne odvajaju od Boga, ali nam
ipak prave štetu. Ali i pored toga, i uz eventualno postojanje lakih grehova možemo da se
pričestimo ako u srcu imamo želju da budemo bolji. S vremena na vreme i lake grehe treba
ispovediti, jer i gomilanje peska s vremenom može da napuni čitav šleper, pa tako i mali gresi prave
naviku koja vodi do činjenja onih teških. Dakle, ne radi se o postojanju »težih grehova«, nego
teškog greha koji nas sprečava da dostojno primimo pričest.
Kako je u teoriji, a kako u praksi? To zavisi od sposobnosti prepoznavanja greha koja se
dobija učenjem i proučavanjem svoje vere. Nažalost, mnogi hrišćani su neodgovorni prema svom
večnom životu tako što nisu dovoljno zainteresovani za proučavanje svoje vere. Misle da je to što
jednom nedeljno dobiju na misi savršeno dovoljno, ali varaju se. Retki su odrasli koji žele da
pohađaju bilo koji oblik kateheze za odrasle, nekakav biblijski kurs, pa čak i molitvene zajednice.
Upravo zato se praksa razlikuje od »teorije«. Vernici koji proučavanjem ne razvijaju svoje
shvatanje i znanje vere, ali takođe i ne čiste glas savesti koji je u njima, ne mogu da prepoznaju ni
šta je to greh, a kamoli da prepoznaju razliku između lakih grehova i teških grehova, pa ih to
neznanje vodi u osudu. Potrudimo se stoga da proučavajući veru steknemo sebi zaštitu od zabluda
koje nas odvode od Boga i pravog puta u Njegovo Kraljevstvo.

o. Aleksandar Ninković