POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.
    

PSALMODIJA

Ps 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Ant. 1. Srce čisto stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni.


    Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
        po velikom smilovanju
        izbriši moje bezakonje!
    Operi me svega od moje krivice, *
        od grijeha me mojeg očisti!

    Bezakonje svoje priznajem, *
        grijeh je moj svagda preda mnom.
    Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
         i učinio što je zlo pred tobom:
    pravedan da budeš prema svojim riječima *
        i bez prijekora kada te sudili budu.

    Evo, grešan sam već rođen, *
        u grijehu me zače majka moja.
    Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
        u dubini duše učiš me mudrosti.

    Poškropi me izopom da se očistim, *
        operi me, i bit ću bjelji od snijega!
    Objavi mi radost i veselje, *
        nek se obraduju kosti satrvene!

    Odvrati lice od grijeha mojih, *
        izbriši svu moju krivicu!
    Čisto srce stvori mi, Bože, *
        i duh postojan obnovi u meni!

    Ne odbaci me od lica svojega *
        i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
    Vrati mi radost svoga spasenja *
       i učvrsti me duhom spremnim!

    Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
        i grešnici tebi će se obraćati.
    Oslobodi me od krvi prolivene, †
        Bože, Bože spasitelju moj! *
        Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

    Otvori, Gospodine, usne moje, *
        i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
    Žrtve ti se ne mile, *
        kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
    Žrtva Bogu duh je raskajan, *
        srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

    U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
        i opet sagradi jeruzalemske zidine!
    Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
        prinosi i paljenice, *
        i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Srce čisto stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni.

 Hvalospjev (Tob 13, 9-13, 15-17). Zahvalnica za oslobođenje naroda

Pokaza mi Sveti grad, Jeruzalem… sa slavom Božjom u njemu (Otk 21, 10-11).

Ant. 2.Raduj se, Jeruzaleme, jer će se po tebi svi skupiti kod Gospodina.


    Boga svoga ja uznosim, †
        i duša moja hvali kralja nebeskoga, *
        i radosno klikče veličini njegovoj:
    tako neka kazuju svi *
        i hvale ga u Jeruzalemu!
    Jeruzaleme, grade sveti! †
        On će te kazniti zbog djela sinova tvojih, *
        ali će se opet smilovati sinovima pravednih.

    Podaj hvalu Gospodinu zanosno †
        i blagoslivljaj kralja vjekova, *
        da ti njegov šator
        ponovno bude podignut uz veselje;
    da bi se u tebi obradovali prognani, *
        i da bi u tebi ljubav našli siromasi
        za sva pokoljenja.

    Narodi će dolaziti izdaleka *
        k imenu Gospodina Boga
    donoseći u rukama darove, †
        darove za kralja nebeskoga: *
        pokoljenja upravljat će ti radosne hvale.
    Veseli se i raduj se zbog sinova pravednih, †
        jer će biti sakupljeni *
        i blagoslivljat će Gospodina pravednih.
    Blaženi oni koji te ljube! *
        Veselit će se zbog tvoga mira!

    Blaženi su svi koji se rastužiše zbog tvojih nesreća, †
        jer će se radovati kad vide svu tvoju slavu, *
        i radovat će se u vijeke.
    Duša moja neka hvali Boga, kralja velikoga, *
        jer će Jeruzalem biti obnovljen.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Raduj se, Jeruzaleme, jer će se po tebi svi skupiti kod Gospodina.

 Ps 147. Obnova Jeruzalema

Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu (Otk 21, 9).

Ant. 3. Hvali Boga svoga, Sione, on besjedu svoju šalje na zemlju.


    Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
        hvali Boga svoga, Sione!

    On učvrsti zasune vrata tvojih, *
        blagoslovi u tebi tvoje sinove.
    On dade mir granicama tvojim, *
        pšenicom te hrani najboljom.
    Besjedu svoju šalje na zemlju, *
        brzo trči riječ njegova.

    Kao vunu snijeg razbacuje, *
        prosipa mraz poput pepela.
    On sipa grad kao zalogaje, *
        voda mrzne od njegove studeni.
    Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
        dunu vjetrom i vode otječu.

    Riječ svoju on objavi Jakovu, *
        odluke svoje i zakone Izraelu.
    Ne učini tako nijednom narodu: *
        nijednom naredbe svoje ne objavi!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvali Boga svoga, Sione, on besjedu svoju šalje na zemlju.

 

 

KRATKO ČITANJE  Iz 53, 11b-12

Sluga će se moj pravedni nasititi spoznajom svjetlosti i opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu, i s mogućnicima plijen će dijeliti, jer sâm se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince.


KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora. * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.

EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Poznajete me i znate odakle sam! A ipak, ja nisam došao sam od sebe, već me je poslao Otac moj, govori Gospodin.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Poznajete me i znate odakle sam! A ipak, ja nisam došao sam od sebe, već me je poslao Otac moj, govori Gospodin.

 MOLBENICA

Krist spasitelj nas je svojom smrću i uskrsnućem otkupio. Njemu zavapijmo riječima:

                    Gospodine smiluj nam se.

U Jeruzalemu si pošao da muku podneseš te uđeš u slavu;
-povedi svoju crkvu vječnom Vazmu.

Kad si bio na križ uzvišen, vojnik ti je kopljem probo bok:
-iscijeli naše rane.

Svoj si križ učinio stablom života;
-plodom tog stabla života obdari sve koji su krštenjem nanovo rođeni.

Dok si na križu visio, oprostio si raskajanom razbojniku;
-daj zaboravi i grijehe nas grešnika.

Oče naš…MOLITVA

Bože nama slabima daješ pomoć koja nam treba. Molimo te da nas tvoja milost pridigne i život nam obnovi, tebi na hvalu. Po Gospodinu.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.