JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Jutrom nas nasiti, Gospodine,
smilovanjem svojim.

PSALAM 90 (89) Neka slava Gospodnja bude nad nama
Jedan je dan u Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan (2 Pt 3,8)

Gospodine, ti nam bijaše okrilje *
od koljena do koljena.
Prije nego se rodiše bregovi, †
prije nego postade kopno i krug zemaljski, *
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

Smrtnike u prah vraćaš *
i veliš: “Vratite se, sinovi ljudski!”
Jer je tisuću godina u očima tvojim †
kao jučerašnji dan koji je minuo *
i kao straža noćna.

Razgoniš ih kao jutarnji san, *
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni, *
a uvečer – već se suši i vene.

Zaista, izjeda nas tvoja srdžba *
i zbunjuje ljutina tvoja.
Naše si grijehe stavio pred svoje oči, *
naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, *
kao uzdah dovršismo godine svoje.
Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, *
ako smo snažni, i osamdeset;
a većina od njih muka je i ništavost: *
jer prolaze brzo i mi letimo odavle.
Tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega, *
tko proniknuti srdžbu tvoju?

Nauči nas dane naše brojiti, *
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? *
Milostiv budi slugama svojim!
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, *
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao, *
za ljeta kad smo stradali!
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje *
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, *
neka bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku, *
djelo ruku naših neka uspije.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Jutrom nas nasiti, Gospodine,
smilovanjem svojim.

2^ Antifona
Hvala Gospodnja s kraja zemlje.

HVALOSPJEV (Iz 42, 10 – 16) Pjesan Bogu pobjedniku i Spasitelju
Pjevahu pjesmu novu pred prijestoljem Božjim (Otk 14, 3).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i s kraja zemlje hvalu njegovu,
neka ga slavi more sa svim što je u njem, *
otoci i njihovi žitelji!
Neka digne glas pustinja i njeni gradovi, *
neka odjeknu naselja gdje žive Kedarci!
Neka podvikuju stanovnici Stijene, *
neka kliču s gorskih vrhova!
Neka daju čast Gospodinu *
i hvalu mu naviještaju po otocima!

Kao junak izlazi Gospodin, *
kao ratnik žar svoj podjaruje.
Uz bojni poklik i viku ratnu *
ide junački na svog neprijatelja.

»Šutjeh dugo, gluh se činjah, *
svladavah se;
sad vičem kao žena kada rađa, *
dašćem i uzdišem.
Isušiti ću brda i bregove, *
sparušiti svu zelen po njima,
rijeke ću u stepe pretvoriti *
i močvare isušiti.
Vodit ću slijepce po cestama, *
uputiti ih putovima.
Pred njima ću tamu u svjetlost obratit,
a neravno tlo u ravno.«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona 
Hvala Gospodnja s kraja zemlje.

3^ Antifona 
Hvalite ime Gospodnje,
vi koji u domu Gospodnjem stojite.

PSALAM 135 (134) 1 – 12 Vazmeni hvalospjev
Vi ste narod stečeni … da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu (usp. 1 Pt 2, 9)

Hvalite ime Gospodnje, *
hvalite, sluge Gospodnje
koji u Domu Gospodnjemu stojite, *
u predvorjima Doma Boga našega!

Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *
pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!
Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *
Izraela za dragu svojinu.
Znadem da je velik Gospodin, *
da je Gospodin naš nad svim bozima.
Što god se Gospodinu svidi, †
to čini na nebu i na zemlji, *
na moru i u bezdanima.
Oblake diže s kraja zemlje; †
stvara kiše i munje, *
vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

On Egiptu pobi prvorođence, *
ljude i stoku podjednako.
On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, *
protiv Faraona i svih slugu njegovih.
On pobi narode mnoge *
i pogubi kraljeve moćne:
Sihona, kralja amorejskog, †
i Oga, kralja bašanskog
i sva kraljevstva kanaanska.
I dade njihovu zemlju u baštinu, *
u baštinu Izraelu, narodu svome.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Hvalite ime Gospodnje,
vi koji u domu Gospodnjem stojite.

KRATKO ČITANJE  Izr 3, 5 – 6. 11 – 12 
Uzdaj se u  Gospodina svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze. Sine moj, ne odbacuj Gospodinove opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor. Jer koga Gospodin ljubi onoga i kori, kao otac sina koga voli.

KRATKI OTPJEV
R. Pouči me da se tvoga držim zakona i čuvat ću ga svim srcem.
Pouči me da se tvoga držim zakona i čuvat ću ga svim srcem.
O. Nauči me razumu i znanju i čuvat ću ga svim srcem. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Pouči me da se tvoga držim zakona i čuvat ću ga svim srcem.

Antifona uz Hvalospjev
Bijaše neki kraljevski službenik
koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu.
Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju,
moljaše ga da dođe i ozdravi mu sina.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Bijaše neki kraljevski službenik
koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu.
Kad je čuo da je Isus došao iz Judeje u Galileju,
moljaše ga da dođe i ozdravi mu sina.

MOLBENICA
Neka je blagoslovljen Bog Otac koji nam je dao da mu u ovo korizmeno vrijeme prinesemo žrtvu hvalbenu. Zazovimo ga riječima:

Gospodine, pouči nas nebeskom nauku.

Svemogući i milosrdni Bože, daj nam duha molitve i obraćenja
− da gorimo od ljubavi prema tebi i ljudima.
Daj nam s tobom surađivati da se sve obnovi u Kristu
− te na zemlji izobiluje pravednost i mir.
Otkrij nam unutarnji smisao i vrijednost svekolikog stvorenja
− da slaveći tebe stvorenje sebi pridružimo u iskazivanju hvale tebi, svome Stvoritelju i Otkupitelju.
Oprosti, Gospodine, što Kristovu nazočnost nismo prepoznavali u siromasima, bijednima i nevoljnima,
− te nismo poštivali tvoga Sina u toj svojoj braći.

Oče naš…

MOLITVA
Bože ti obnavljaš svijet nedokučivim tajnama. Molimo, daj svojoj Crkvi vremenitu pomoć, da postigne spasenje u vječnosti. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.