JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Tebi ću, Gospodine, zasvirati
i razmatrati ću put savršenstva.

PSALAM 101 (100) Lik dobra vladara
Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati (Iv 14, 15).

Da zapjevam o dobroti i pravdi, *
tebi, Gospodine, da zasviram!
Razmatrati ću put savršenstva: *
kad li ćeš k meni doći?

Hodit ću u nedužnosti srca *
u domu svojemu.
Neću stavljati pred oči svoje *
ništa opako.
Mrzim čovjeka koji čini zlo: *
on neće biti uza me.

Opako će srce biti daleko od mene: *
o zlu neću da znadem.
Tko kleveće bližnjeg u potaji, *
toga ću pogubiti.
Čovjeka oholih očiju i srca naduta *
ja ne podnosim.

Pogled upravljam k vjernima na zemlji, *
da sa mnom stanuju.
Tko hodi putem savršenim, *
taj će mi služiti.

Neće prebivati u kući mojoj *
tko spletke snuje.
Tko govori laži, neće opstati *
pred mojim očima.
Svaki ću dan istrebljivati *
sve zlikovce u zemlji;
iskorijeniti ću iz grada Gospodnjega *
sve koji čine bezakonje.

1^ Antifona 
Tebi ću, Gospodine, zasvirati
i razmatrati ću put savršenstva.

2^ Antifona 
Ne uskrati nam, Gospodine,
svoje milosrđe.

HVALOSPJEV (Dn 3, 26. 27. 29. 34 – 41) Azarjina molitva
Pokajte se i obratite, da se izbrišu grijesi vaši (Dj 3, 19).

Blagoslovljen i hvaljen budi,
Gospodine, Bože otaca naših, *
i neka ime tvoje bude slavljeno dovijeka!

Pravedan si u svemu što učini nama, *
sva su tvoja djela istinita,
svi tvoji putovi pravi, *
svi tvoji sudovi istina.
Zgriješili smo i počinili bezakonje †
odmetnuvši se od tebe, *
sagriješili teško.

O, ne zapusti nas zauvijek zbog imena svoga, *
i ne razvrgni Saveza svoga,
ne uskrati nam svoje milosrđe *
zbog Abrahama, miljenika svoga;
zbog Izaka, sluge svojega, *
zbog Izraela, sveca svojega,

kojima si obećao umnožiti potomstvo
kao zvijezde nebeske *
i kao pijesak na obali morskoj.
Gospodine, postadosmo najmanji među narodima, †
prezreni po svoj zemlji *
poradi grijeha svojih.

Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, *
paljenice, klanice, prinosa, kâda,
ni mjesta gdje da prinesemo prvence tebi, *
i da nađemo milosrđe.
No primi nas slomljene duše, *
duha ponizna!
Kao paljenice ovnova i bikova, *
kao tisuće pretilih janjaca –
takva neka bude žrtva naša pred tobom danas, †
da nas pomiri s tobom – *
jer se neće postidjeti oni koji se u te uzdaju.
Odsada ćemo svim srcem slijediti tebe, *
tebe se bojati i tražiti lice tvoje.

2^ Antifona 
Ne uskrati nam, Gospodine,
svoje milosrđe.

3^ Antifona 
Pjevati ću ti, Bože,
pjesmu novu.

PSALAM 144 (143) 1 – 10  Himna za borbu i pobjedu
Sve mogu u onome koji me jača (Fil 4, 13).

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
što li je čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
odapni strijele i rasprši ih!
Ruku pruži iz visina, †
istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
iz šaka sinova tuđinskih:
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, *
na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, †
ti koji si spasio Davida, slugu svojega, *
od pogubna mača.

3^ Antifona 
Pjevati ću ti, Bože,
pjesmu novu.

KRATKO ČITANJE  Izr 15, 8 – 12
Žrtva opakog mrska je Gospodinu a mila mu je molitva pravednika. Put opakih Gospodinu  je mrzak, a mio mu je onaj koji ide za pravicom. Oštra kazna čeka onog tko ostavlja pravi put, a umrijet će tko mrzi ukor. I Šeol i Abadon stoje pred Gospodinom, a nekmoli srca sinova ljudskih. Podsmjevač ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima.

KRATKI OTPJEV
R. Daleko je spasenje od grešnika * jer za pravila tvoja ne mare.
Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare.
O. Daleko su oni od zakona tvojega. jer za pravila tvoja ne mare. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare

Antifona uz Hvalospjev
Onaj koji me ozdravi, reče mi:
Uzmi svoju postelju i idi u miru.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Onaj koji me ozdravi, reče mi:
Uzmi svoju postelju i idi u miru.

MOLBENICA
Bog Otac nam je dao svoga Jedinca, Riječ tijelom postalu, da nam bude hrana i život. Njemu zahvalimo i molbom mu se utecimo:

Neka Kristova riječ u izobilju boravi u nama.

Dopusti da češćim slušanjem tvoje riječi provodimo ovo korizmeno vrijeme
− kako bismo Krista, naš Vazam, što odanije počastili ovog Uskrsa.
Neka nas tvoj Sveti Duh pouči
− da lutajuće i sumljičave potičemo da čine ono što je istinito i dobro.
Dopusti nam da dublje proniknemo otajstvo tvoga Krista
− i svojim ga životom jasnije očitujemo.
Očisti i obnovi svoju Crkvu u ove dane spasa
− da ti sve više daje svjedočanstvo vjere i ljubavi

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, pobožnost korizmenog vremena nek nam pripravi srce da dostojno primimo vazmeno otajstvo i budemo vjesnici spasenja u svijetu. Po Gospodinu. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.