PETAK

IV. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na počtku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

Nebeski Stvorče čovjekov
Što rediš sam vasionu
Zapovijedaš i izlaze
Iz krila zemlje gmaz i zvijer

Na nalog tvoj oživljuju
Golemog tijela stvorovi
Da služe tvojim slugama
Dok bude teklo vremena

Pokori svaku požudu
Što silom na nas udara
Il’ u srce se uvlači,
Il’ u krv već nam prelazi.

Daj dar nam svete radosti,
Daj pomoć svoje milosti,
Razlomi grijeha okove,
Poveži mira vezove.

Podijeli, Oče milostiv
I sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen

PSALMODIJA

Ps 145 (144). Pohvala Gospoda Kralja

Pravedan si, Ti koji jesi i koji bijaše (Otk 16, 5).

Ant. 1. Svaki ću dan, Gospodine, tebe slaviti i čudesa tvoja objavljivati.


                              I.

Slavit ću te, o Bože, kralju moj, *
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti, *
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Velik je Gospodin i svake hvale dostojan, *
nedokučiva je veličina njegova!
Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja *
i silu tvoju naviješta.

Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva, *
i čudesa tvoja objavljuju.
Kazuju strahovitu silu djela tvojih, *
veličinu tvoju pripovijedaju.
Razglašuju spomen velike dobrote tvoje *
i pravednosti tvojoj kliču.

Milostiv je i milosrdan Gospodin, *
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima, *
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja *
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, *
neka o sili tvojoj govore,
da objave ljudskoj djeci silu tvoju *
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, *
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Svaki ću dan, Gospodine, tebe slaviti i čudesa tvoja objavljivati.

Ant. 2. Oči sviju u tebe su, Gospodine, uprte; blizu si svima koji te prizivlju.

                               II.


Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim *
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću *
i pognute on uspravlja.
Oči sviju u tebe su uprte, *
ti im hranu daješ u pravo vrijeme.
Ti otvaraš ruku svoju, *
do mile volje sitiš sve živo.

Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim *
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, *
svima koji ga zazivaju iskreno.
On ispunja želje štovatelja svojih, *
sluša njihove vapaje i spasava ih.
Gospodin štiti one koji ga ljube, *
a zlotvore sve će zatrti.

Nek usta moja kazuju hvalu Gospodnju *
i svako tijelo nek slavi sveto ime njegovo –
uvijek i dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Oči sviju u tebe su, Gospodine, uprte; blizu si svima koji te prizivlju.


Hvalospjev (Otk 15, 3-4). Poklonstvena pjesan

Ant. 3. Pravedni su i istiniti putovi tvoji, kralju vjekova.


Velika su i čudesna djela tvoja, *
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
Kralju narodâ!

Tko da te se ne boji, Gospodine, 
o tko da ne slavi Ime tvoje! *
Ti si jedini svet!
I zato svi će narodi doći 
i klanjati se pred tobom, *
jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Pravedni su i istiniti putovi tvoji, kralju vjekova.

KRATKO ČITANJE Rim 8, 1-2

Nikakve sada osude onima koji su u Kristu Isusu! Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti.

KRATKI  OTPJEV


R. Krist jednom umrije za grijehe naše, * da nas privede k Bogu. Krist.
O. Ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. * Da nas privede k Bogu. Slava Ocu. Krist.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Spomeni se, Gospodine, dobrote svoje, kako si obećao ocima našim.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Spomeni se, Gospodine, dobrote svoje, kako si obećao ocima našim.

PROŠNJE


Pomolimo se Kristu, u koga se uzdaju svi što njegovo ime upoznaše, te mu pouzdano uskliknimo:

        Gospodine, smiluj se.


Kriste, Spasitelju naš, našu ljudsku slabost, 
-koja naginje zlu, ti trajno učvršćuj.

Kriste, utjeho poniznih, pogledaj našu sklonost na grijeh: 
-budi nam snaga u praštanju.

Tebe grijeh vrijeđa, a pokora ublažuje: 
-odvrati od nas bič srdžbe koji grijehom zaslužismo.

Ti si oprostio ženi pokajnici i zalutalu si ovcu na svoja ramena stavio:
-ne odvrati ljubavi svoje od nas.

Svima koji su za svoga zemnog boravka imali pouzdanje u tebe 
-otvori rajska vrata i privedi ih u život vječni.

Oče naš…

MOLITVA

Svemogući i milosrdni Bože, Isus Krist, tvoj Sin, po tvojoj je odredbi trpio za spas svijeta. Daj i nama da ti se prinosimo kao živa žrtva te se tvoje ljubavi nasitimo u punini. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.

Amen.