R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Nevinosti znakonošo,
Ti mučenika hrabrosti,
Što oboje nagrađuješ,
Naš vapaj, Kriste, poslušaj.

Veledušna je djevica
Sa dvije sreće blažena
I dvije palme postiže:
Čistoće, krvi prolite.

Sva postojana svjedoči
Pred bijesnim, divljim krvnikom:
No naslonjena na tebe
Sve muke teške izdrža.

Sve čari svijeta varljivog,
Sve zamke mu zavodljive,
Sve muke svjetskog progona
U vjeri svladat uči nas.

Zbog njene vjerne ljubavi
Ti, Kriste, dug nam oprosti:
Ukloni grijeha izvore
I milost svoju daruj nam.

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija,
Sa Ocem, Duhom slava ti
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

PSALAM 92 (91) Pohvala Gospodina Stvoritelja
Navještaj pohvale djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Dobro je slaviti Gospodina, *
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju *
i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
s pjesmom uz citru.
Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali kao trava, *
i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
tvoji će dušmani propasti: *
raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao kao u bivola, *
pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Kao palma cvate pravednik *
i raste kao cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

1^ Antifona
Jutrom naviještamo, Gospodine, ljubav tvoju
i noću vjernost tvoju.

2^ Antifona
Dat ću vam novo srce,
nov duh udahnut ću u vas.

HvVALOSPJEV (Ez 36, 24 – 28) Bog će obnoviti svoj narod
Oni će biti njegov narod, i on sam, Bog, bit će s njima (Otk 21, 3).

Tada ću vas sabrati iz svih naroda †
i skupiti iz svih zemalja, *
natrag vas dovesti u vašu zemlju.
Poškropit ću vas vodom čistom *
da se očistite.
Očistit ću vas od svih vaših nečistoća *
i od svih kumira vaših.

Dat ću vam novo srce *
nov duh udahnut ću u vas!
Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno *
i dat ću vam srce od mesa.
Duh svoj udahnut ću u vas †
da hodite po mojim zakonima *
i da čuvate i vršite moje naredbe.

I nastanit ćete se u zemlji,
koju dadoh ocima vašim, †
i bit ćete moj narod, *
a ja ću biti vaš Bog.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

2^ Antifona
Dat ću vam novo srce,
nov duh udahnut ću u vas.

3^ Antifona
U ustima djece i dojenčadi
hvalu si pripravio, Gospodine.

PSALAM 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo
Sve mu podloži pod noge, a njega postavi − nad svime − Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Gospodine, Bože naš, †
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi †
hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
mjesec i zvijezde što ih učvrsti −
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

3^ Antifona
U ustima djece i dojenčadi
hvalu si pripravio, Gospodine.

KRATKO ČITANJE 2 Kor 1, 3 – 5
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe. On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin je moja snaga * i pjesma moja.
Gospodin je moja snaga  i pjesma moja.
O. On mi je spasitelj i pjesma moja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodin je moja snaga  i pjesma moja.

Antifona uz Hvalospjev
Agata je sva radosna i ponosna išla u tamnicu
kao daje na gozbu pozvana
i svoju je smrtnu muku molitvom Gospodinu preporučivala.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Agata je sva radosna i ponosna išla u tamnicu
kao daje na gozbu pozvana
i svoju je smrtnu muku molitvom Gospodinu preporučivala.

MOLBENICA
Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje te mu uskliknimo:

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po svojim mučenicima koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere:
− daj nam, Gospodine, pravu slobodu duha.
Po mučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom:
− daj nam, Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništvo i tako tvojim stopama pošli:
− daj nam, Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života.
Po svojim mučenicima koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj:
− daj nam, Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, sveta djevica i mučenica Agata proslavila je tebe mučeničkom hrabrošću i djevičanskim životom. Daj da nam od tebe izmoli oproštenje grijeha! Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Izvor: Laudato.hr