JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

HIMAN

Već glasnik dana krilati
O blizom svjetlu popijeva,
A Isus, duša budilac,
Svoj puk na život poziva.

Iz loga kliče, ustajte,
U koji tromost ruši vas,
I trijezan, čist i pravedan
Da svatko bdi: Ja dolazim.

O zazivajmo Isusa
Sa plačem, prošnjom, pokorom:
Tko žarko k Bogu vapije,
Taj čist je srcem, ne spava.

Ti Kriste, od nas tjeraj san,
Ti noćne tmine rasiplji,
Ti krši staru grehotu
I novo svjetlo u nas lij.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Tebi ću, Gospodine, zasvirati
i razmatrati ću put savršenstva.

PSALAM 101 (100) Lik dobra vladara
Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati (Iv 14, 15).

Da zapjevam o dobroti i pravdi, *
tebi, Gospodine, da zasviram!
Razmatrati ću put savršenstva: *
kad li ćeš k meni doći?

Hodit ću u nedužnosti srca *
u domu svojemu.
Neću stavljati pred oči svoje *
ništa opako.
Mrzim čovjeka koji čini zlo: *
on neće biti uza me.

Opako će srce biti daleko od mene: *
o zlu neću da znadem.
Tko kleveće bližnjeg u potaji, *
toga ću pogubiti.
Čovjeka oholih očiju i srca naduta *
ja ne podnosim.

Pogled upravljam k vjernima na zemlji, *
da sa mnom stanuju.
Tko hodi putem savršenim, *
taj će mi služiti.

Neće prebivati u kući mojoj *
tko spletke snuje.
Tko govori laži, neće opstati *
pred mojim očima.
Svaki ću dan istrebljivati *
sve zlikovce u zemlji;
iskorijeniti ću iz grada Gospodnjega *
sve koji čine bezakonje.

1^ Antifona 
Tebi ću, Gospodine, zasvirati
i razmatrati ću put savršenstva.

2^ Antifona 
Ne uskrati nam, Gospodine,
svoje milosrđe.

HVALOSPJEV (Dn 3, 26. 27. 29. 34 – 41) Azarjina molitva
Pokajte se i obratite, da se izbrišu grijesi vaši (Dj 3, 19).

Blagoslovljen i hvaljen budi,
Gospodine, Bože otaca naših, *
i neka ime tvoje bude slavljeno dovijeka!

Pravedan si u svemu što učini nama, *
sva su tvoja djela istinita,
svi tvoji putovi pravi, *
svi tvoji sudovi istina.
Zgriješili smo i počinili bezakonje †
odmetnuvši se od tebe, *
sagriješili teško.

O, ne zapusti nas zauvijek zbog imena svoga, *
i ne razvrgni Saveza svoga,
ne uskrati nam svoje milosrđe *
zbog Abrahama, miljenika svoga;
zbog Izaka, sluge svojega, *
zbog Izraela, sveca svojega,

kojima si obećao umnožiti potomstvo
kao zvijezde nebeske *
i kao pijesak na obali morskoj.
Gospodine, postadosmo najmanji među narodima, †
prezreni po svoj zemlji *
poradi grijeha svojih.

Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, *
paljenice, klanice, prinosa, kâda,
ni mjesta gdje da prinesemo prvence tebi, *
i da nađemo milosrđe.
No primi nas slomljene duše, *
duha ponizna!
Kao paljenice ovnova i bikova, *
kao tisuće pretilih janjaca –
takva neka bude žrtva naša pred tobom danas, †
da nas pomiri s tobom – *
jer se neće postidjeti oni koji se u te uzdaju.
Odsada ćemo svim srcem slijediti tebe, *
tebe se bojati i tražiti lice tvoje.

2^ Antifona 
Ne uskrati nam, Gospodine,
svoje milosrđe.

3^ Antifona 
Pjevati ću ti, Bože,
pjesmu novu.

PSALAM 144 (143) 1 – 10 Himna za borbu i pobjedu
Sve mogu u onome koji me jača (Fil 4, 13).

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
što li je čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
odapni strijele i rasprši ih!
Ruku pruži iz visina, †
istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
iz šaka sinova tuđinskih:
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, *
na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, †
ti koji si spasio Davida, slugu svojega, *
od pogubna mača.

3^ Antifona 
Pjevati ću ti, Bože,
pjesmu novu.

KRATKO ČITANJE Iz 55, 1
O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite.  Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka!

KRATKI OTPJEV
R. Gospodine, glas mi poslušaj; * u tvoje se riječi uzdam.
Gospodine, glas mi poslušaj;  u tvoje se riječi uzdam.
O. Pretječem zoru i molim za pomoć. * U tvoje se riječi uzdam.  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodine, glas mi poslušaj;  u tvoje se riječi uzdam.

Antifona uz Hvalospjev
Izbavi nas, Gospodine,
iz ruku svih koji nas mrze.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Izbavi nas, Gospodine,
iz ruku svih koji nas mrze.

MOLBENICA
Bog nam daje radost da ga u ove jutarnje sate slavimo i tako našu nadu jača. Stoga mu se pouzdano obratimo molbom:

    Na slavu imena svoga, čuj nas, Gospodine

Zahvaljujemo ti, Bože i oče Spasitelja našega Isusa Krista,
−  za spoznaju i besmrtnost koju si nam po njemu udijelio.
Daj nam poniznost srca,
−  da jedni drugima služimo u ljubavi Kristovoj.
Daj nama slugama svojim Duha Svetoga,
−  da naša bratska ljubav bude nehinjena. R.
Ti si čovjeku naredio da radom sebi svijet podvrgne:
−  daj da ti naš rad bude na slavu i na posvećenje braće ljudi. R.

Oče naš…

MOLITVA
Povećaj u nama, Gospodine, vjeru da hvala na usnama našim donosi trajne nebeske plodove. Po Gospodinu

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.