VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

O Stvorče zemlje, Gospode,
Ti površje razdjeljuješ,
Vodenu silu suzbijaš,
Iznad nje kopno uzdižeš.

I zemljom zelen prosipaš
I šarenog cvijeća nakite,
Da nosi rod u obilju
I daje hranu ugodnu.

Ti dušu suhu, ranjenu
Iscijeli rosom milosti,
Da pere grijehe suzama
I kroti žudnje buntovne.

Neka ona, tebi pokorna,
Sa napašću se ne igra,
U pravoj sreći uživa,
Od smrtnog bježi otrova.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo
u zemlji tuđinskoj?

PSALAM 137 (136) 1 – 6 Prognanikova pjesma
Sve dok smo naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. (2 Kor 5, 6. 7).

Na obali rijeka babilonskih
sjeđasmo i plakasmo *
spominjući se Siona;
o vrbe naokolo *
harfe svoje bijasmo povješali.

I tada porobljivači naši *
zaiskaše od nas da pjevamo,
naši mučitelji da se veselimo: *
“Pjevajte nam pjesmu sionsku!”

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo *
u zemlji tuđinskoj!
Neka se osuši desnica moja, *
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!
Neka mi se jezik za nepce prilijepi *
ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
ako ne stavim Jeruzalem *
vrh svake radosti svoje!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo
u zemlji tuđinskoj?

2^ Antifona
Pred licem anđela
pjevam tebi, Bože moj.

PSALAM 138 (137)  1 – 6 Pjesma zahvalnica
Kraljevi zemaljski donijet će svoju slavu u sveti grad (usp. Otk 21, 24).

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca *
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi, *
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem *
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao *
obećanje svoje.

Kad sam te zazvao, uslišio si me, *
dušu si moju pokrijepio.
Neka ti zahvaljuju, Gospodine,
svi kraljevi zemlje *
kad čuju riječi usta tvojih,
neka pjevaju putove Gospodnje: *
»Zaista, velika je slava Gospodnja!«
Zaista, uzvišen je Gospodin,
ali gleda na ponizna, *
a oholicu izdaleka poznaje.

Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, +
pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana; *
tvoja me desnica spašava!
Gospodine će dovršiti što započe za me +
Gospodine, vječna je ljubav tvoja: *
djelo ruku svojih ne zapusti!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Pred licem anđela
pjevam tebi, Bože moj.

3^ Antifona
Dostojan je zaklani Jaganjac
primiti čast i slavu.

HVALOSPJEV (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12) Hvalospjev otkupljenih

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bi stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan +
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Dostojan je zaklani Jaganjac
primiti čast i slavu.

KRATKO ČITANJE Kol 3, 16
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!

KRATKI OTPJEV
R. Pokazat ćeš mi puninu radosti * lica svoga, Gospodine.
Pokazat ćeš mi puninu radosti  lica svoga, Gospodine.
O. Tebi zdesna je blaženstvo vječno. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Pokazat ćeš mi puninu radosti  lica svoga, Gospodine.

Antifona uz Veliča
I nama, Gospodine, učini velika djela,
jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
I nama, Gospodine, učini velika djela,
jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

PROŠNJE
Uskliknimo i iskrena srca zavapijmo Kristu, koji svoj narod jača:

Usliši nas, Gospodine, i vazda ćemo te slaviti.

Kriste, snago naša, vjernicima svojim, koje si pozvao k svojoj istini,
−  daj vjeru i ustrajnost.
Duhom svoje mudrosti upravljaj one koji su na vlasti:
−  pameti im upravljaj da nas u miru vode.
Mnoštvo si u pustinji nahranio kruhom:
−  nauči i nas da i mi svoj kruh dijelimo s gladnima.
Daj da državnici ne gledaju samo na svoj narod,
−  već da i druge narode poštuju i za sve se brinu.
Našoj braći koja su usnula daj život i uskrsnuće
−  kad se dođeš proslaviti u onima koji su uzvjerovali.

Oče naš…

MOLITVA
Pred tvojim se licem, Gospodine, molimo i dobroti se tvojoj utječemo: daj da u srcu trajno razmišljamo o onome što svojim ustima ispovijedamo. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Izvor: Laudato.hr