R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

O slavo bijelih djevica,
Od sviju svetih najviša,
Ti Stvoritelja hraniš svog
Ko djetešce na grudima.

Što tužna Eva uzela,
Po Sinu ti nam povraćaš;
Nebeska vrata otvaraš,
Jadnike puštaš u nebo.

Poklikuj, spašen narode,
Toj dveri Kralja višnjega,
Tom sjajnom dvoru, Djevici,
Po kojoj nam je život dan!

Sva slava tebi, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Krist se predade za nas
kao prinos i žrtva Bogu, aleluja.

PSALAM 51 (50) Smiluj mi se, Bože
Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka (Ef 4, 23 – 24).

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
po velikom smilovanju
izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, *
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem, *
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
i učinio što je zlo pred tobom:
pravedan da budeš prema svojim riječima *
i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen, *
u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, *
operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Objavi mi radost i veselje, *
nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih, *
izbriši svu moju krivicu!
Čisto srce stvori mi, Bože, *
i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega *
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja *
i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
i grešnici tebi će se obraćati.
Oslobodi me od krvi prolivene, †
Bože, Bože spasitelju moj! *
Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, *
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Žrtve ti se ne mile, *
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan, *
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
prinosi i paljenice, *
i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Krist se predade za nas
kao prinos i žrtva Bogu, aleluja.

2^ Antifona
Jeruzaleme, grade Božji,
blistat ćeš u sjaju, aleluja.

HVALOSPJEV (Tob 13, 9 – 13, 15 – 17) Zahvalnica za oslobođenje naroda
Pokaza mi Sveti grad, Jeruzalem… sa slavom Božjom u njemu (Otk 21, 10− 11).

Boga svoga ja uznosim, †
i duša moja hvali kralja nebeskoga, *
i radosno klikće veličini njegovoj:
tako neka kazuju svi *
i hvale ga u Jeruzalemu!

Jeruzaleme, grade sveti! †
On će te kazniti zbog djela sinova tvojih, *
ali će se opet smilovati sinovima pravednih.
Podaj hvalu Gospodinu zanosno †
i blagoslivljaj kralja vjekova, *
da ti njegov šator
ponovno bude podignut uz veselje;
da bi se u tebi obradovali prognani, *
i da bi u tebi ljubav našli siromasi
za sva pokoljenja.

Narodi će dolaziti izdaleka *
k imenu Gospodina Boga
donoseći u rukama darove, †
darove za kralja nebeskoga: *
pokoljenja upravljat će ti radosne hvale.

Veseli se i raduj se zbog sinova pravednih, †
jer će biti sakupljeni *
i blagoslivljat će Gospodina pravednih.
Blaženi oni koji te ljube! *

Veselit će se zbog tvoga mira!
Blaženi su svi koji se rastužiše zbog tvojih nesreća, †
jer će se radovati kad vide svu tvoju slavu, *
i radovat će se u vijeke.
Duša moja neka hvali Boga, kralja velikoga, *
jer će Jeruzalem biti obnovljen.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Jeruzaleme, grade Božji,
blistat ćeš u sjaju, aleluja.

3^ Antifona
Vidjeh novi Jeruzalem,
kako silazi s neba, aleluja.

PSALAM 147 Obnova Jeruzalema
Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu (Otk 21, 9)

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom.

Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.
Kao vunu snijeg razbacuje, *
prosipa mraz poput pepela.

On sipa gràd kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Vidjeh novi Jeruzalem,
kako silazi s neba, aleluja.

KRATKO ČITANJE  Usp. Iz 61, 10
Radošću silnom u Gospodinu se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao nevjesta kad se uresi nakitom.

KRATKI OTPJEV
R. Izabra nju Gospodin,i unaprijed je predodredi. * Aleluja, aleluja.
Izabra nju Gospodin,  i unaprijed je predodredi. Aleluja, aleluja.
O. Prebivalište joj dade u svome šatoru. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Izabra nju Gospodin,  i unaprijed je predodredi. Aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Po Evi su svima rajska vrata bila zatvorena,
a po Djevici Mariji širom otvorena, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Po Evi su svima rajska vrata bila zatvorena,
a po Djevici Mariji širom otvorena, aleluja.

MOLBENICA
Proslavimo Spasitelja našega koji se udostojao roditi od Djevice Marije i molbu mu upravimo riječima:

Gospodine, nek nam Majka tvoja bude zagovornicom.

O Sunce pravde, kome je poput zvijezde Danice Marija bila prethodnicom: daj da u svjetlu tvoga pohoda vazda hodimo. R.
Vječna Riječi što si izabrala Mariju da bude neraspadljiv kovčeg tvoga boravka medu nama: oslobodi nas raspadljivosti i truleži grijeha. R.
Spasitelju naš, tebi je Majka podno križa stajala: daj da po njezinu zagovoru i mi budemo radosni kao sudionici tvojih patnji. R.
Dobri Isuse, ti si viseći na križu dao Ivanu Mariju za majku: daj nam tako živjeti da nas drugi prepoznaju kao njezinu djecu. R.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, htio si da Marija, Majka tvoga Sina, bude i naša Majka; osiguraj da, istrajno u pokori i u molitvi za spas svijeta, svim snagama radimo za širenje Kristova Kraljevstva na zemlji. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.