JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Crkvo, novi grade sveti,
Pjevaj danas pjesmu novu!
Uskrsnuća nada, evo,
Smrtnicima svima svanu!

Starog zmaja Vođ naš svlada
Lav iz roda Judinoga.
Silnim glasom mrtve zove:
»Ustajte na život novi!«

Plijen sav Isus đavlu ote
Slavnim svojim uskrsnućem.
Silan narod krvlju steče
Žrtvovano janje Božje.

Pastir Dobri cijenom krvi
Stado svoje odsvud skuplja.
Kraljevstvo je odsad Božje
Zemlja, nebo, svemir cijeli.

Slavnom Kralju pobjedniku
Molbe žarke upravimo:
Da nas nakon zemnog boja
S pobjedničkom krunom čeka.

Vazmena neka ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo neka nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Uzvisi se, Bože
nad nebesa, aleluja.

PSALAM 108 (107)  Zahvalnica Gospodinu i usrdna molba za pomoć
Sin Božji je uzvišen nad nebesa i njegova se slava propovijeda po svoj zemlji
(Arnobije).

Moje je srce sigurno, Bože, †
sigurno je srce moje:*
pjevat ću i svirati.
Probudi se, dušo moja! †
Probudi se, harfo i citro!*
Probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima,*
među pucima tebi ću pjevati,
jer do neba je dobrota tvoja,*
do oblaka tvoja vjernost.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa,*
slava tvoja nek je nad svom zemljom!
Da ti se ljubimci izbave,*
desnicom pomozi, usliši nas!

Bog reče u svom Svetištu: †
»Šekem ću razdijelit kličući,*
dolinu ću Sukot izmjeriti.
Moj je Gilead, moj Manaše,*
Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Moab je sud iz kojeg se umivam,†
na Edom ću baciti obuću,*
nad Filistejcem slaviti pobjedu!«

Tko će me dovesti do utvrđena grada,*
tko će me dovesti do Edoma?
Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? *
Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
Pomozi nam protiv dušmana, *
jer je ljudska pomoć ništavna!
S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti,*
Bog će zgaziti naše dušmane.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Uzvisi se, Bože
nad nebesa, aleluja.

2^ Antifona
Gospodin će učiniti da iznikne pravda i hvala
pred svim narodima, aleluja.

HVALOSPJEV (Iz 61, 10 –  62, 5)  Radosna prorokova popijevka o novom Jeruzalemu
I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh, opremljen je kao zaručnica nakičena za
svoga muža (Otk 21,2).

Radošću silnom u Gospodinu se radujem,*
duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja,*
zaogrnu plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi*
il nevjesta kad se uresi nakitom.

Kao što zemlja tjera svoje klice,*
kao što u vrtu niče sjemenje,
učinit će Gospodin da iznikne pravda*
i hvala pred svim narodima.

Sionu za ljubav neću šutjeti, *
Jeruzalema radi neću mirovati,
dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost, *
dok njegovo spasenje ne plane ko zublja.

I puci će vidjet tvoju pravednost, *
i tvoju slavu svi kraljevi;
prozvat će te novim imenom *
što će ga odrediti usta Gospodnja.
U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna *
i kraljevski vijenac na dlanu Boga svoga.

Neće te više zvati Ostavljenom, *
ni zemlju tvoju Opustošenom,
nego će te zvati Moja milina, *
a zemlju tvoju Udata,
jer ti si milje Gospodnje, *
i zemlja će tvoja imat supruga.

Kao što se mladić ženi djevicom, *
tvoj će se graditelj tobom oženiti;
i kao što se ženik raduje nevjesti, *
tvoj će se Bog tebi radovati.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Gospodin će učiniti da iznikne pravda i hvala
pred svim narodima, aleluja.

3^ Antifona
Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog Sione, aleluja.

PSALAM 146 (145) Blaženi koji se uzdaju u Gospodina.
Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli:Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju,siromasima se navješćuje evanđelje (Mt 11. 4-5).

Hvali, dušo moja, Gospodina! †
Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
u čovjeka od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega, †
u zemlju svoju on se vraća, *
i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev, *
kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka, †
potlačenima vraća pravicu, *
a gladnima kruh daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice, †
sirote i udovice podupire, *
a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog Sione, aleluja.

KRATKO ČITANJE 1 Kor 15, 54 – 57
A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!

KRATKI OTPJEV
R. Bog daje pobjedu svojim svetima, * aleluja, aleluja.
Bog daje pobjedu svojim svetima, aleluja, aleluja.
O. Po Isusu Kristu, koji je ustao od mrtvih.  Aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Bog daje pobjedu svojim svetima, aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Ja – Svjetlost – dođoh na svijet
da nijedan koji u mene vjeruje ne ostane u tami, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV   Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Ja – Svjetlost – dođoh na svijet
da nijedan koji u mene vjeruje ne ostane u tami, aleluja.

MOLBENICA
Upravimo svoju molbu Bogu koji je uskrsloga Krista očitovao apostolima:

Gospodine, proslavi nas Kristovom slavom.

Oče svjetlosti, Bože naš, zahvalna srca danas te slavimo
− jer si nas pozvao u svoje divno svjetlo da postignemo tvoje milosrđe.
Napore kojima ljudski rod nastoji svoj život na zemlji učiniti čovječnijim
− pročisti i ojačaj snagom svoga Duha.
Daj da se i mi posvetimo službi ljudima,
− te sav ljudski rod postane tebi mio prinos.
Ispuni nas svojom dobrotom već sada na početku ovog dana,
− da cijeli dan radosni tebi hvalu iskazujemo i u tome radost osjećamo.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si vjernima život, skromnima slava, pravednima sreća. Dobrostivo primi našu molitvu: svima koji su žedni obećanih dobara, otvori izvore žive vode. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.