Psaltir IV. tjedna

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

HIMAN

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 92 (91). Pohvala Gospodina Stvoritelja

Navještaj pohvala djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

 Ant. 1. Kako su silna djela tvoja, Gospodine, aleluja.


    Dobro je slaviti Gospodina, *
        pjevati imenu tvome, Svevišnji;
    naviještati jutrom ljubav tvoju, *
        i noću vjernost tvoju,
    uz harfu od deset žica i liru, *
        s pjesmom uz citru.

    Obradovao si me djelima svojim,Gospodine, *
        kličem zbog djela ruku tvojih.

    Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
        kako duboki naumi tvoji!
    Bezuman čovjek ne spoznaje, *
        luđak to ne shvaća.
    Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
        i cvali svi što zlo čine,
    određeni su za vječnu propast; *
        a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

    Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
        tvoji će dušmani propasti; *
        raspršit će se svi što čine zlo.
    Rog si mi digao ko u bivola, *
        pomazao me uljem prečistim;
    i oko mi s visoka gleda dušmane, *
        i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

    Ko palma cvate pravednik *
        i raste ko cedar libanonski.
    Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
        cvatu u dvorima Boga našega.
    Rod donose i u starosti, *
        sočni i puni svježine:
    da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
        Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kako su silna djela tvoja, Gospodine, aleluja.Hvalospjev (Ez 36, 24-28). Bog će obnoviti svoj narod

Oni će biti njegov narod, i on sam, Bog, bit će s njima (Otk 21, 3).

Ant. 2. Poškropit ću vas vodom čistom, aleluja.


    Tada ću vas sabrati iz svih naroda †
        i skupiti iz svih zemalja, *
        natrag vas dovesti u vašu zemlju.
    Poškropit ću vas vodom čistom *
        da se očistite.
    Očistit ću vas od svih vaših nečistoća *
        i od svih kumira vaših.

    Dat ću vam novo srce *
        nov duh udahnut ću u vas!
    Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno *
        i dat ću vam srce od mesa.
    Duh svoj udahnut ću u vas †
       da hodite po mojim zakonima *
       i da čuvate i vršite moje naredbe.

    I nastanit ćete se u zemlji,
        koju dadoh ocima vašim, †
        i bit ćete moj narod, *
        a ja ću biti vaš Bog.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Poškropit ću vas vodom čistom, aleluja.Ps 8. Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Ant. 3. Sve je vaše, vi Kristovi, Krist Božji, aleluja.


    Gospodine, Bože naš, †
        divno li je ime tvoje po svoj zemlji, *
        veličanstvom nebo natkriljuješ!

    U ustima djece i dojenčadi †
        hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
        da postidiš mrzitelja, tlačitelja.
    Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
        mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
    pa što je čovjek da ga se spominješ, *
        sin čovječji te ga pohađaš?

    Ti ga učini malo manjim od anđela, *
        slavom i čašću njega ovjenča.
    Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
        njemu pod noge sve podloži:

    ovce i svakolika goveda, *
        i zvijeri poljske k tome,
    ptice nebeske i ribe morske, *
        i što god prolazi stazama morskim.

    Gospodine, Bože naš, *
        divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Sve je vaše, vi Kristovi, Krist Božji, aleluja.KRATKO ČITANJE Rim 14, 7-9

Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da Gospodar bude i mrtvima i živima.


 
KRATKI OTPJEV

 R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
 O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.


 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.
Ant. Kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave, aleluja.


MOLBENICA

Kristu koji nam je očitovao život vječni, pobožnom se molitvom utecimo i njemu uskliknimo:

                      Gospodine, nek nas tvoje uskrsnuće obdari milošću preobilnom.

Vječni pastiru, pogledaj na svoje stado koje se budi oda sna
-i hrani nas izobilnom hranom svoje riječi i svoga kruha.

Ne dopusti da nas lav ugrabi ili najamnik ostavi,
-već daj da tvoj glas vjerno slušamo.

Ti s propovjednicima svugdje surađuješ i njihove riječi utvrđuješ;
-daj da danas ponašanjem i životom naviještamo tvoje uskrsnuće.

Budi nam radost koju nitko neće oduzeti od nas
-da tako ostavimo žalost grijeha i čeznemo za vječnim životom.

Oče naš…


MOLITVA

Svemogući vječni Bože, obnovio si nas svetim krštenjem. Vodi nas iz dana u dan punini vazmenog otajstva, da uz pomoć tvoje milosti budemo plodni dobrim djeima i uđemo u radost vječnoga života. Po Gospodinu. Amen.
 
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.