R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

O uzvišena istino
I slavna kruno, Isuse,
Što nagradom neprolaznom
Svog vjernog slugu darivaš.

Po zagovoru njegovu
Oprosti, smjerno molimo,
Sve opake nam prijestupe,
Polomi grešne okove.

Veselja sva je ništava
I zemna dobra blistava
Za jedno blato držao
I sada klikće u nebu.

O Kriste, Kralju predobri,
On tebe je priznavao,
Đavolske varke gazio,
Vladara tminskog svladao.

Vrlinom, vjerom odličan,
Za slavu tvoju goreć sav,
U molitvi tvoj revnitelj,
Na višnju gozbu prispio.

Nek trajna slava Ocu je
Sa Sinom mu jedincatim
I s Tješiteljem Presvetim
U vjekove vjekovite. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Tko vrši volju Oca mojega,
ući će u kraljevstvo nebesko, aleluja.

PSALAM 101 (100) Lik dobra vladara
Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati (Iv 14, 15).

Da zapjevam o dobroti i pravdi, *
tebi, Gospodine, da zasviram!
Razmatrat ću put savršenstva: *
kad li ćeš k meni doći?

Hodit ću u nedužnosti srca *
u domu svojemu.
Neću stavljati pred oči svoje *
ništa opako.
Mrzim čovjeka koji čini zlo: *
on neće biti uza me.

Opako će srce biti daleko od mene: *
o zlu neću da znadem.
Tko kleveće bližnjeg u potaji, *
toga ću pogubiti.
Čovjeka oholih očiju i srca naduta *
ja ne podnosim.

Pogled upravljam k vjernima na zemlji, *
da sa mnom stanuju.
Tko hodi putem savršenim, *
taj će mi služiti.

Neće prebivat u kući mojoj *
tko spletke snuje.
Tko govori laži, neće opstati *
pred mojim očima.
Svaki ću dan istrebljivati *
sve zlikovce u zemlji;
iskorijenit ću iz grada Gospodnjega *
sve koji čine bezakonje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Tko vrši volju Oca mojega,
ući će u kraljevstvo nebesko, aleluja.

2^ Antifona 
Gospodine, nek od nas narodi doznaju
tvoje milosrđe, aleluja.

HVALOSPJEV (Dn 3, 26. 27. 29. 34 – 41) Azarjina molitva
Pokajte se i obratite, da se izbrišu grijesi vaši (Dj 3, 19).

Blagoslovljen i hvaljen budi,
Gospodine, Bože otaca naših, *
i neka ime tvoje bude slavljeno dovijeka!

Pravedan si u svemu što učini nama, *
sva su tvoja djela istinita,
svi tvoji putovi pravi, *
svi tvoji sudovi istina.
Zgriješili smo i počinili bezakonje †
odmetnuvši se od tebe, *
sagriješili teško.

O, ne zapusti nas zauvijek zbog imena svoga, *
i ne razvrgni Saveza svoga,
ne uskrati nam svoje milosrđe *
zbog Abrahama, miljenika svoga;
zbog Izaka, sluge svojega, *
zbog Izraela, sveca svojega,

kojima si obećao umnožit potomstvo
kao zvijezde nebeske *
i kao pijesak na obali morskoj.
Gospodine, postadosmo najmanji među narodima, †
prezreni po svoj zemlji *
poradi grijeha svojih.

Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, *
paljenice, klanice, prinosa, kâda,
ni mjesta gdje da prinesemo prvence tebi, *
i da nađemo milosrđe.
No primi nas slomljene duše, *
duha ponizna!
Kao paljenice ovnova i bikova, *
kao tisuće pretilih janjaca –
takva nek bude žrtva naša pred tobom danas, †
da nas pomiri s tobom – *
jer se neće postidjeti oni koji se u te uzdaju.
Odsada ćemo svim srcem slijediti tebe, *
tebe se bojati i tražiti lice tvoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona 
Gospodine, nek od nas narodi doznaju
tvoje milosrđe, aleluja.

3^ Antifona 
Gospodin je zaštita moja
i izbavitelj moj, aleluja.

PSALAM 144 (143) 1 – 10 Himna za borbu i pobjedu
Sve mogu u onome koji me jača (Fil 4, 13).

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
što li je čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
odapni strijele i rasprši ih!
Ruku pruži iz visina, †
istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
iz šaka sinova tuđinskih:
laži govore usta njihova, *
a desnica krivo priseže.

Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, *
na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, †
ti koji si spasio Davida, slugu svojega, *
od pogubna mača.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona 
Gospodin je zaštita moja
i izbavitelj moj, aleluja.

KRATKO ČITANJE  Rim 12, 1 – 2
Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovom svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

KRATKI OTPJEV
R. Zakon mu je Božji u srcu* aleluja, aleluja.
Zakon mu je Božji  u srcu,  aleluja, aleluja.
O. Ne kolebaju se koraci njegovi.  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu* aleluja, aleluja.
Zakon mu je Božji  u srcu, aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Tko je milosrdan,
taj odgaja i poučava
kao pastir stado svoje, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Tko je milosrdan,
taj odgaja i poučava
kao pastir stado svoje, aleluja.

MOLBENICA
Kličimo, braćo, Kristu, Bogu svome, i pomolimo se a mu služimo u svetosti i pravednosti u sve dane života svoga te mu zavapijmo:

Ti si jedini svet, Gospodine.

Ti si nam, Kriste, u svemu bio sličan osim po grijehu:
− smiluj nam se, Gospodine Isuse.
Sve si nas pozvao na savršenu ljubav:
− posveti nas, Gospodine Isuse.
Zapovijedio si da budemo sol zemlje i svjetlo svijeta:
− prosvijetli nas, Gospodine Isuse.
Ti si služio, a nisi htio biti služen:
− daj da tebi i braći svojoj služimo u poniznosti, Gospodine Isuse.
Ti si odsjev slave Očeve i otisak Bića njegova:
− daj da u slavi lice tvoje gledamo, Gospodine Isuse.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si u svojoj Crkvi podigao blaženoga Ivana Merza. Da ljudima pokazuje put spasenja. Daj da i mi poput njega nasljedujemo Krista učitelja te u društvu svoje,braće stignemo k tebi. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.