Veran čovek je uvek preplitao svoj dan sa molitvom. Uglavnom je molitvi pre svega, posvećivao trenutke ujutru, u podne i uveče. Možemo se moliti spontano, svojim rečima, ali možemo koristiti i molitvene obrasce  koji u sebi nose bogatstvo koje se u njih prelivalo kroz vekove. Mi možemo da  molimo molitveno bogoslužje (brevijar), sastavljen tako da postoje posebne molitve ujutru (himni), u podne (dnevni molitveni čas) i uveče (večernje). Molitvu brevijara nazivamo  i molitvom Crkve jer nas sjedinjuje sa svima onima koji je mole u ​​Crkvi, pre svega Bogu posvećenim osobama (sveštenici, redovnici, redovnice). Ona postaje sve više molitva i za laike. U nekim župnim zajednicama vernici se zajedno mole. Ta religiozna, možemo reći i zvanična molitva Crkve, koju moli sve više laika, sastoji se uglavnom od psalama i drugi kraći ili duži biblijski odlomaka i molitvi. Molitvom koju molimo, podeljenom na različite,  sate u danu, Crkva ispunjava Isusovu preporuku da »uvijek molimo i da se nikad ne umorimo« (Lk 18, 1) i istovremeno kaže da je bolje više puta i kratko moliti, jer se kod dugih molitava dešava da nismo dovoljno sabrani. Sv. Ambrozije kaže: »Molitva koja se predugo vuče postaje prazna; kao i sa druge strane molitva, koja je suviše retka, dovodi nas do ravnodušnosti«.

 Češćom »molitvom jačamo svoju čežnju«, kaže sv. Avgustin i dodaje: »U određene sate  molimo se Bogu i rečima, da u ovim vremenskim znacima i mi sami sebe podsetimo i proverimo dokle smo napredovali u toj čežnji i da se smelo ohrabrimo ka još većoj čežnji.«

Jutarnja molitva

Oče moj, dolazim u tvoje prisustvo na samom početku ovog dana. Došao sam da nađem mudrost da ne pravim nerazumne greške, tako da znam kada trebam da govorim, a kada da ostanem u tišini, kada delovati, a kada ne. Dolazim da nađem MIR, tako da me danas ništa ne zabrine i ne omete. Došao sam da nađem hrabrost da budem strpljiv(a), da ne gubim nadu, da prihvatim razočaranje, znajući da ćeš Ti sve okrenuti za moje dobro. Došao sam da pronađem ljubav, tako da me ništa ne čini ogorčenim(om), teškim(om) i neljubaznim(om).

Došao sam da počnem ovaj dan sa Tobom i želim da ga nastavim sa Tobom, da to bude dan bez ikakve tuge. Oče, Ti si moj promisao, znam da ćeš sve moje potrebe prozreti.

Oče, Ti si moj zaštitnik, sačuvaj me danas od svih mračnih sila, pokrij me dragocenom Krvlju Sina Tvoga Isusa i okruži me svojim anđelima. Ovo Te molim u Ime Isusovo. Amin!

Večernja molitva

Oče, dolazim Tebi večeras u ime sve Tvoje dece da Ti zahvalim za sva dobročinstva kojima si nas obasipao, da Te zamolim da mi oprostiš sve moje greške, da Ti Izrazim svoju ljubav u ime svih onih koji Te ne vole. Oče dobri, daj bolesnima i svima koji pate – olakšanje, snagu i samopouzdanje.

Podaj svima koji budu pozvani pred Tvoj sud ove noći – srećnu i svetu smrt da bi mogli svi zajedno da proslavljamo kroz svu večnost Tvoju beskrajnu milost! Moj Isuse smiluj mi se i oprosti mi!

Ove molitve su nam poznate jer smo ih naučili već kao deca. Molitva pre spavanje ili jutrnja, uliva mir i sigurnost kod dece. A ima i „pedagošku“ vrednost, jer uči decu redu tokom same molitve i inače u duhovnom životu. Šta smo dec naučili  u ranom detinjstvu, ostaće im do kraja života. Nema lepšeg prizora nego kad majka sklopi ruke svog deteta da se moli! Šta je lepše od toga  da dete kroz roditeljsku ljubav – koja se pokazuje na taj način da su našli vreme da se pomole sa njim – prepozna Bogžiju ljubav?

 Postoje ljudi koji ne koriste molitvene obrasce i mole se svojim rečima. To je lepo, ali ne zanemarimo ni molitvene obrasce – to su, naime, tekstovi stalnih molitvi, bogatih i vrednih, uz koje možemo razmišljati…