JUTARNJA

Prikazanje Gospodinovo ili Svijećnica – blagdan je ustanovljen na spomen događaja kad su Marija i Josip dječaka Isusa prikazali u hramu i kad su se susreli sa Šimunom i Anom. Jeruzalemski kršćani su počeli od 4. stoljeća slaviti ovaj događaj kao blagdan susreta Isusa i ovih dviju svetih osoba. Blagdan se proširio najprije na Istoku a počeo se od 7. stoljeća slaviti u Rimu. Ovaj blagdan je dakle spomen Gospodinova prikazanja u hramu, susreta s pobožnim Šimunom i Anom te posvješćenje da je Isus “svjetlost svijeta”.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Uresi svoju ložnicu,
O Crkvo, sretna nevjesto,
Da primiš svog Gospodina
I proslaviš s njim zaruke.

O sretni starče, pohitaj,
Jer Duh ti želju ispuni,
Objavi svima pucima
Da spasenje nam osvanu.

Obitelj sveta pristupa,
U hramu Hram prikazuje,
Tko svemirom zapovijeda
Gle Zakon sav opslužuje.

Jer Kralj što piše zakon svoj
Na ploče dvije i u srca,
Dobrostiv – postav čovjekom –
Sam Zakonu se podlaže.

Prinesi Majko, Sinka svog,
Jedinca Oca vječnoga,
Prinesi cijenu otkupnu
Na spasenje svim ljudima.

Pristupi Djevo, Kraljice,
Prikaži Sina za žrtvu,
Neka cijeli svijet se raduje
Spasenja danu velikom.

Sva slava tebi, Isuse,
Što narodima javi se,
I Ocu s Duhom presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Šimun pravedan i bogobojazan iščekivaše otkupljenje Izraelovo
i Duh Sveti bijaše na njemu.

PSALAM 63 (62) 2 – 9 Čežnja za Bogom
Crkva žeđa za svojim Spasiteljem, žudeći da ugasi žeđ na izvoru žive vode koja teče za vječni život (usp Kasiodor)

O Bože, ti si Bog moj: *
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

1^ Antifona 
Šimun pravedan i bogobojazan iščekivaše otkupljenje Izraelovo
i Duh Sveti bijaše na njemu.

2^ Antifona 
Šimun primi dijete u naručje
i zahvaljujući blagoslovi Boga.

HVALOSPJEV (Dn 3, 57 – 88.56) Slavospjev stvorenja Bogu
 Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

2^ Antifona 
Šimun primi dijete u naručje
i zahvaljujući blagoslovi Boga.

3^ Antifona 
Svjetlost na prosvjetljenje naroda,
slavu puka svoga izraelskoga.

PSALAM 149  Pobjednička pjesma svetaca
Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda (Hezihije).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!
Aleluja!

3^ Antifona 
Svjetlost na prosvjetljenje naroda,
slavu puka svoga izraelskoga.

KRATKO ČITANJE Mal 3, 1
Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i Anđeo Saveza koga žudite.

KRATKI OTPJEV
R. Poklonite se Gospodinu * u svetištu njegovu.
Poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu. 
O.  Prinesite Gospodinu slavu i moć u svetištu njegovu.  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu. 

Antifona uz Hvalospjev
I kad roditelji uniješe dijete Isusa,
primi ga Šimun u naručje
i blagoslovi Boga.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
I kad roditelji uniješe dijete Isusa,
primi ga Šimun u naručje
i blagoslovi Boga.

MOLBENICA
Poklonimo se Spasitelju svome, koji je u hramu prikazan, i zamolimo ga:

Nek oči naše, Gospodine, vide tvoje spasenje.

Kriste Isuse, ti si se prema zakonu htio ocu prikazati u hramu;
− nauči nas da se i mi u žrtvi Crkve tvoje zajedno s tobom prikazujemo.
Utjeho Izraela, tebi je pravedni Šimun u hramu u susret pošao;
− daj da tebe i mi susrećemo u svojoj braći.
Iščekivanje naroda, o tebi je proročica Ana govorila svima koji iščekivahu otkupljenje Izraela,
− nauči nas da i mi o tebi svima govorimo.
Ugaoni kamene kraljevstva Božjega, postavljen si za znak protivljenja;
− daj da ljudi vjerom i ljubavlju postignu u tebi uskrsnuće.

Oče naš …

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, na današnji je dan Sin tvoj u našem ljudskom tijelu prikazan u hramu. Smjerno te molimo: daj da se i mi čiste duše prikažemo tebi. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Izvor: Laudato.hr