Ministarstvo zdravlja donelo je odluku da se u Srbiji jun obeleži kao nacionalni mesec mentalnog zdravlja. Tim povodom, u Sremskoj Mitrovici održan je okrugli sto posvećen očuvanju mentalnog zdravlja “Za život u ritmu svakog srca”. Organizator skupa bio je Caritasa Sremske Mitrovice, uz podršku Caritasa Srbije. Ovom prilikom, mitrovačka Gradska kuća otvorila je vrata za 40 saradnika i heroja iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite kao i organizacija civilnog društva.

Na samom početku, prisutnima se obratio direktor Caritasa Srbije, o. Mihal Gherghel, a o stanju menalnog zdravlja u zemlji govorila je Kristina Dragišić, koordinatorka Caritas “Sv. Anastazija” Sremska Mitrovica. Usledila je prezentacija direktorke Komore socijalne zaštite, Sandre Perić,  koja je predočila veoma zanimljive rezultate istraživanja o mentalnom zdravlju zaposlenih u socijalnoj zaštiti u vreme COVID krize.  Rad Caritasa u oblasti mentalnog zdravlja na lokalu predstavile su Marijana Lopin iz Caritasa Sremska Mitrovica i Adrijana Nikolić iz Caritasa Šabac, dok je Jelena Ankić iz Caritasa Srbije,  predstavila projekat SOCIETIES, kao i Caritasov program mentalnog zdravlja u Srbiji.

Tokom dugogodišnjeg rada na polju mentalnog zdravlja, Caritas je u Srbiji pomogao i osnažio veliki broj osoba sa mentalnim smetnjama, radio da podizanju svesti javnosti o značaju prevencije i očuvanja mentalnog zdravlja, realizovao anti-stigma kampanje, uspešno zagovarao za reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja i istrajavanje u procesu deinstitucionalizacije. Postignuto je mnogo, ali je potrebno još mnogo više. Caritas nastavlja sa svojim radom na polju mentalnog zdravlja.