Šta je Crkva bez Bogu posvećenih žena i monahinja? Bez njih se Crkva ne može razumeti, ističe Papa u video poruci u kojoj deli molitvenu nameru za februar. Ovog meseca, Sveti Otac poziva na molitvu za Bogu posvećene žene i monahinje da nastave da pronalaze rešenja za izazove savremenog doba.

U središtu papinih molitava ovog meseca su posvećene žene i monahinje, kojima se zahvaljuje na njihovoj misiji i hrabrosti i moli se da nastave da pronalaze rešenja za izazove našeg vremena. Namera Svetog Oca objavljena je u vidu video poruke, podeljene preko Papine svetske molitvene mreže.

Crkva se ne može razumeti bez posvećenih žena i monahinja, ističe Papa na početku video poruke.

Papa Franja ih ohrabruje da razaznaju i izaberu šta je dobro za njihovu misiju u suočavanju sa izazovima današnjeg sveta i podstiče ih da nastave da rade i deluju sa siromašnima, marginalizovanima, a posebno sa žrtvama trgovine ljudima.

Sveti Otac se moli da Bogu posvećene žene i monahinje pokažu lepotu ljubavi i saosećanja Božijeg služeći kao katihete, teolozi i duhovni saputnici.

U poruci pape Franje pominju se i neke poteškoće u misiji posvećenih žena i monahinja. Pozivam ih na borbu kada se, u nekim slučajevima, prema njima odnosi nepravedno, čak i unutar Crkve; kada se njihova služba, koja je tako velika, svede na ropstvo, poručuje papa Franja.

Podstiče Bogu posvećene žene i monahinje da se ne obeshrabruju, već da Božiju dobrotu svedoče kroz apostolska dela koja rade, a pre svega svedočanstvom posvećenosti.

Izvor: VN