Papa Franja imenovao je za apostolskog nuncija u Bugarskoj mons. Lučana Surijania, titularnog nadbiskupa Amiterna, do sada apostolskog nuncija u Srbiji. Danas je ovo saopštila Vatikanska pres služba.

Kratka biografija mons. Lučana Surijania :

Lučano Surijani rođen je 1957. godine u Atesi, Kjeti. Za sveštenika je rukopoložen 5. avgusta 1981. Inkardiniran je u biskupiju Kjeti-Vasto. Doktorirao je kanonsko pravo na Papskoj crkvenoj akademiji.

U diplomatsku službu Svete Stolice stupio je 1. juna 1990. i radio je u papskim diplomatskim misijama u Obali Slonovače, Švajcarska, Odeljenju za odnose sa državama pri Državnom sekretarijatu i Nuncijaturi u Italiji, do kada je uzdignut na čin savetnika.Osim italijanskog, zna španski, francuski i engleski.

Papa Benedikt XVI ga je 22. februara 2008. imenovao za apostolskog nuncija u Boliviji i titularnog nadbiskupa Amiterna, 26. aprila 2008. za biskupa ga je zaredio Tarčizio kardinal Bertone. Na mestu nuncija u Boliviji posle devet meseci 22. septembra zamenio ga je Đambatista Dikvatro. Lučiano Suriani je zatražio novi zadatak zbog zdravstvenih problema povezanih sa velikim nadmorskim visinama. Dana 24. septembra 2009. Suriani je imenovan na viši položaj Državnog sekretarijata. Kao delegat za papine predstavnike, on je odgovoran za koordinaciju poslova diplomata Svete stolice.Papa Franja ga je 7. decembra 2015. imenovao za nuncija u Srbiji.

Papa Franja ga je 13. maja 2022. imenovao za nuncija u Bugarskoj.