Caritas Srbije već dugi niz godina ostvaruje izuzetno značajnu i uspešnu saradnju sa austrijskim institucijama, kompanijama i organizacijama, prvenstveno sa Caritasom Austrije. Prirodno, i odnosi Caritasa sa ambasadom Austrije u Beogradu se mogu oceniti kao sve tešnji i čvršći. U prilog tome svedoči još jedna poseta predstavnika ambasade Austrije u Beogradu našoj organizaciji.

Gospodin Adrijan Fajks (Adrien Feix), sastao se sa direktorom Caritasa Srbije, ocem Mihaijem Gergelom (Mihai Gherghel) koji je gostu zahvalio na velikoj podršci Austrije u realizaciji brojnih aktivnosti Caritasa u Srbiji i izrazio uverenje i spremnost za proširenje saradnje. Na sastanku su predstavljeni rezultati dosadašnjih, ali su i razmatrane ideje za neke buduće projekte. Trenutno, Caritas Srbije realizuje nekoliko projekata koji su finansirani od strane Caritasa Austrije i Vlade Austrije:

  • Zahvaljujući podršci Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Austrije, Caritas Srbije sprovodi projekat Affection koji ima za cilj da pomogne deci izbeglicama i deci u riziku od siromaštva u Srbiji da se suoče sa velikim preprekama u pristupu obrazovanju i smanje rizik od eksploatacije, zlostavljanja ili zanemarivanja. Pored distribucije pomoći za zadovoljavanje osnovnih potreba, projekat uključuje psihosocijalne usluge, informisanje i savetovanje, a realizuje se u prihvatnim centrima u Kikindi, Šidu, Beogradu, Lajkovcu (Bogovađa), Nišu, Vranju/Preševu i okolnim mesnim zajednicama.
  • Savezno ministarstvo Republike Austrije za socijalna pitanja, zdravstvo, brigu i zaštitu potrošača i Caritas Austrije omogućili su da se u Beogradu, Subotici, Senti i Kanjiži realizuje TakeCare – projekat koji ima za cilj unapređenje kvaliteta života ugroženih grupa stanovništva koje su u povećanom riziku od siromaštva/socijalne isključenosti zbog Covida-19. Kroz ovaj projekat razvijaju se i pružaju integrisane usluge (kroz medicinsku negu, socijalnu zaštitu, psihosocijalnu podršku, ekonomsko osnaživanje) ljudima koji su u riziku od socijalne isključenosti (stariji, nemoćni, siromašni ljudi, socijalno ugroženi ljudi koji žive sami, bez podrške porodice, osobe sa invaliditetom i/ili mentalnim smetnjama…)
  • YourJob je regionalni projekat osnaživanja mladih koji finansiraju Austrijska razvojna agencija, Caritas Austrije i Renovabis. Cilj projekta je da se mladima iz Zrenjanina, Aleksinca, Iriga i Rume omogući da steknu znanja, veštine i radno iskustvo kako bi bili konkurentniji na tržistu rada. Projekat mladima nudi karijerno savetovanje i vođenje, profesionalne kurseve i druge edukacije, plaćenu stručnu praksu, pa čak i grantove u vidu bespovratnih finansijskih sredstava za pokretanje privatnih biznisa.

Caritas Srbije se i ovom prilikom zahvaljuje svojim austrijskim partnerima na svesrdnoj pomoći i podršci u ostvarivanju svoje misije, pružanju pomoći svim ljudima u potrebi, unapređenju položaja ranjivih i marginalizovanih grupa i nastojanjima da svi ljudi žive dostojanstveno i u uslovima dostojnim čoveka.

Izvor: Caritas Srbije