R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

Gle, Anđeo blagovjesnik
Glas sretan nosi Djevici:
Izvršuju se proroštva
I radost sviće zemlji svoj.

Jedinac Očev odvijeka
Sad rađa se u vremenu,
Iz roda evo našega
On Majku sebi odabra.

Gle, s nama danas srodi se
Da za nas žrtvom postane
Te krvlju svojom nevinom
Sav grešan rod naš umije.

Utjelovljena Istino,
U krilu čiste Djevice!
Ti svjetlom duh nam ispuni
I srcu našem otkrij se.

A ti, o skromna Djevice,
Ti službenice Gospodnja,
Što u nebu sad kraljuješ,
Zagovaraj nas pred Bogom.

O Djevin cvijete, Isuse,
Kog rodi Djeva Marija,
Sa Ocem, s Duhom Presvetim
Neka slava ti je vječita. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Poslan bi anđeo Gabrijel
Mariji Djevici zaručenoj za Josipa . 

PSALAM 63 (62)  2 – 9 Čežnja za Bogom
Crkva žeđa za svojim Spasiteljem, žudeći da ugasi žeđ na izvoru žive vode koja teče za vječni život (usp. Kasiodor)

O Bože, ti si Bog moj: *
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, *
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
U Svetištu sam tebe motrio *
gledajući ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života, *
moje će te usne slavit.

Tako ću te slaviti za života, *
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, *
hvalit ću te kliktavim ustima.
Na postelji se tebe spominjem, *
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć, *
kličem u sjeni krila tvojih.

Duša se moja k tebi privija, *
desnica me tvoja drži.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

1^ Antifona
Poslan bi anđeo Gabrijel
Mariji Djevici zaručenoj za Josipa.

2^ Antifona 
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje.

HVALOSPJEV (Dn 3,57 – 88.56)  Slavospjev stvorenja Bogu
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove (Otk 19, 5).

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Nebesa, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Noći i dani blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda: *
neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Izvori, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Izraele, blagoslivljaj Gospoda: *
hvali i uzvisuj ga dovijeka!
Sveaenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)
Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda: *
(hvalite i uzvisujte ga dovijeka!)

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom, *
hvalimo i uzvisujmo ga dovijeka!
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

(Na kraju ovog hvalospjeva NE govori se Slava Ocu.)

2^ Antifona 
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje.

3^ Antifona
Djeva riječju zače,
Djevom osta
Djeva rodi Spasitelja.

PSALAM 149  Pobjednička pjesma svetaca
Kralju svome, Kristu, neka klikću sinovi Crkve, sinovi naroda  (Hezihije). 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!
Neka u kolu hvale ime njegovo *
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi, *
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima, *
mačevi dvosjekli u rukama,
da nad pucima izvrše odmazdu, *
i kaznu nad narodima:
da im kraljeve bace u lance, *
a odličnike u okove gvozdene;
da na njima izvrše sud davno napisan: *
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!
Aleluja!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

3^ Antifona
Djeva riječju zače,
Djevom osta
Djeva rodi Spasitelja.

KRATKO ČITANJE Fil 2, 6 – 7
Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan i obličjem nalik čovjeku

KRATKI OTPJEV
R. Zdravo, Marijo, milosti puna. * Gospodin s tobom.
Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.
O. Blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom.

Antifona uz Hvalospjev
Zbog prevelike svoje ljubavi prema nama,
Bog posla Sina svoga,
u obličju grešnog tijela.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Zbog prevelike svoje ljubavi prema nama,
Bog posla Sina svoga,
u obličju grešnog tijela.

MOLBENICA
Danas, na dan Navještenja Gospodinova, slavimo početak svoga spasenja. Zato radosno zavapijmo molbom:

Za nas zagovaraj, sveta Roditeljice.

Marija je od anđela primila radosnu vijest:
− daj, Bože, da tako i mi sa zahvalnošću i radošću primimo svoga Spasitelja.
Pogledao si na poniznost svoje službenice;
− sjeti nas se i smiluj se svima nama, Oče premilosrdni.
Nova je Eva bila poslušna tvojoj Božanskoj Riječi:
− daj da i mi budemo u skladu s tvojom voljom.
Neka sveta Marija pritekne u pomoć bijednima, ohrabri malodušne, ojača kolebljive,
− nek moli za narod, zagovara kler i posreduje za Bogu posvećeni ženski svijet.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si htio da tvoja Riječ uzme ljudsku narav u krilu Djevice Marije. Udijeli nam da svoga Otkupitelja priznajemo Bogom i čovjekom te budemo dionici njegove božanske naravi. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.