Prvo čitanje:

Iz 7, 10-14

Evo, djevica će začeti!

Čitanje Knjige proroka Izaije

U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.« Tada reče Izaija:»Čujte, dome Davidov:Zar vam je malo dodijavati ljudimapa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak:Evo, djevica će začeti i roditi sinai nadjenut će mu ime Emanuel,S nama Bog!«Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 40, 7-11

Pripjev:

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju

Žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio; paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršiti volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću naviještati u velikom zboru i usta svojih zatvoriti neću, Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

Drugo čitanje:

Heb 10 , 4-10

U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!Krv bikova i jaraca nikako ne može odnijeti grijeha.Zato Krist ulazeći u svijet veli:Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio;paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.Tada rekoh: »Evo dolazim!«U svitku knjige piše za mene: »Vršiti, Bože, volju tvoju!«Pošto gore reče:Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice— koje se po Zakonu prinose —ne mile ti se i ne sviđaju, veli zatim:Evo dolazim vršiti volju tvoju!Dokida prvo da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeniprinosom tijela Isusa Kristajednom zauvijek.Riječ je Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 1 , 26-38

Evo, začet ćeš i roditi sina.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče:»Ne boj se, Marijo!Ta našla si milost u Boga.Evo, začet ćeš i roditi sinai nadjenut ćeš mu ime Isus.On će biti veliki zvat će se Sin Svevišnjega.Njemu će Gospodin Bogdati prijestolje Davida, oca njegova,i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijekei njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«Anđeo joj odgovori:»Duh Sveti sići će na tei sila će te Svevišnjega osjeniti. lZato će to čedo i biti sveto,Sin Božji.A evo tvoje rođakinje Elizabete:i ona u starosti svojoj zače sina.I njoj, nerotkinjom prozvanoj,ovo je već šesti mjesec.Ta Bogu ništa nije nemoguće!«Nato Marija reče:»Evo službenice Gospodnje,neka mi bude po tvojoj riječi!«I anđeo otiđe od nje.Riječ je Gospodnja.