Fotograf:wikimedia.org

„Slobodan izbor između migracije ili ostanka“ tema je 109. Svetskog dana migranata i izbeglica, koji će biti obeležen 24. septembra 2023. godine, saopštila je u utorak, 21. marta Pres služba Svete Stolice.

109. Svetski dan migranata i izbeglica obeležiće se u nedelju, 24. septembra 2023. godine. Za naslov svoje tradicionalne poruke Sveti Otac je odabrao „Slobodan izbor između migracije ili ostanka“, sa namerom da podstakne preispitivanje prava koje još nije zakonski regulisano na međunarodnom planu: pravo čoveka da ne mora da se iseli, odnosno, drugim rečima, pravo da ostane u svojoj zemlji.

Činjenica da su mnogi ljudi primorani da migriraju zahteva pažljivo razmatranje uzroka savremene migracije. Pravo na ostanak je starije, dublje ukorenjeno i šire od prava na migraciju. To uključuje mogućnost učešća u opštem dobru, pravo na dostojanstven život i pristup održivom razvoju. Sva ova prava treba da budu efektivno zagarantovana u zemljama porekla kroz stvarnu zajedničku odgovornost međunarodne zajednice.

U cilju adekvatne pripreme za proslavu tog Dana, Dikasterij za unapređenje integralnog humanog razvoja pokrenuće komunikacionu kampanju koja ima za cilj da podstakne sveobuhvatno razumevanje teme Poruke kroz multimedijalne i informativne materijale i teološka promišljanja, navodi se u pratećem  saopštenje za štampu Pres službe  Svete Stolice.

Izvor: IKA