U rimokatoličkoj župi Sv. Dimitrija, đakona i mučenika, nastavljen je ciklus duhovno-katihetskih večeri 15. marta pod nazivom „Obnova hrišćanske doktrine“ “.

Veče je otpočelo pobožnošću križnog puta, a zatim je, kroz litanije i molitvu u čast svetom Antunu Padovanskom, obeležen prvi od 13 utorka u čast ovom omiljenom svecu. Usledilo je euharistijsko slavlje koje je predvodio vlč. Ivica Zrno, pastoralni saradnik sremskomitrovačke župe, u zajedništvu s domaćim župnikom mons. Eduardom Španovićem.

U propovedi mons. Španović, pozvao se na prošlonedeljnu temu vere i verovanja, i proširio je odgovarajućim tumačenjem.

„U ovom trenutku, dok razmišljamo o tako važnoj temi, možemo se zapitati, poput mladića iz Svetog pisma: ‘Što mi je činiti da baštinim život vječni?’ I zaista, to je veoma važno pitanje. Mladić želi uputstvo za ono što je najvažnije, ovim pitanjem mladić izražava svoju unutrašnju potragu za onim što je veoma važno za čoveka vernika. On ne pita šta je potrebno da bi sačuvao svoj zemaljski život, već šta mu je potrebno da bi stekao život večni. Verujem da smo svesni da ako telo ne dobije hranu, ono počinje da umire i život počinje da bledi. U tom duhu možemo posmatrati svoj duhovni život – ako ga ne hranimo, on će početi da bledi i biće sve manje života u njemu. A to nam nije cilj. Zato postoje ohrabrujući i spasonosni saveti za hrišćanski život koji uvek mogu poslužiti kao putokaz: da verujemo u ono što nam Bog otkriva, da držimo Njegove zapovesti i da koristimo sredstva spasenja. Lako je reći da verujemo, ali je potrebno to pokazati i životom potvrditi“, neke su od poruka mons. Španovića.

Po planu i programu duhovno-katihetske večeri počele su u prvoj nedelji korizme, a trajaće dok se ne obrade sve važne verske teme. U sremskomitrovačkoj župi sv. Dimitrija, đakona i mučenika, ove večeri se organizuju svakih pet godina.

Izvor: IKA