Nastavljajući katehezu posvećenu starosti, papa Franja je na ovonedeljnoj opštoj audijenciji bio inspirisan biblijskom figurom Jova, koji svedoči o nežnom Bogu iza svog ćutanja. Jovova pobuna nas uči da budemo slobodni kada se molimo, obraćajući se poput dece Ocu koji nas razume i sluša, podsetio je on.

Istrajna vera Jova usred duboke patnje dovela ga je do toga da shvati da je Bog, koji se često čini da ćuti pred zlom, i dalje misteriozno prisutan sa svojom iskupiteljskom milošću i ljubavlju, rekao je Papa vernicima okupljenim na Trgu Svetog Petra.

Susrećemo ga kao svedoka vere koja ne prihvata „karikaturu“ Boga, već se glasno buni pred licem zla, sve dok Bog ne odgovori i otkrije svoje lice, rekao je Papa. On pokazuje Jovu svoju slavu, a da je ne naruši, ili još bolje, čineći to sa suverenom nežnošću, rekao je.

Unapred stvorene paradigme

U svojoj nevolji, Jov odbacuje pojednostavljena objašnjenja zla koja nude njegovi prijatelji i izliva sav svoj gorki bol i pobunu pred Bogom. Sam Otac, primetio je Papa, prekorio je Jobove prijatelje koji su pretpostavljali da znaju sve o Bogu i patnji, a nakon što su došli da uteše Jova, na kraju su ga osudili prema svojim unapred stvorenim paradigmama. Ali Jov se uzda u Božju pravdu, koja će se otkriti u dogledno vreme.

Teška iskušenja i vera u Božija obećanja

Knjiga o Jovu, objasnio je Papa, dramatično prikazuje na primeran način šta se zaista dešava u životu. Teška iskušenja padaju na ličnost, porodicu, koja su nesrazmerna ljudskoj malenkosti i krhkosti. Neki ljudi su preplavljeni nagomilavanjem zla koje zaista izgleda preterano i nepravedno. Svi znamo situacije u kojima dobri ljudi trpe patnju koja se čini nepravednom i nepodnošljivom, ali, kao i Jov, nastavljaju da veruje u Božija obećanja, rekao je Sveti Otac, posebno misleći na roditelje dece sa teškim smetnjama u razvoju, ili one koji žive sa trajnom bolešću, ili onih koji pomažu članu svoje porodice.

U pojedinim momentima istorije, nastavio je, izgledalo je kao da su se svi tereti odjednom nagomilali, kao na grupnom sastanku. To se desilo poslednjih godina sa pandemijom bolesti COVID-19, a dešava se i sada sa ratom u Ukrajini.

Slobodni u molitvi

Bog ne beži od konfrontacije, primetio je papa Franja. Ali od samog početka on dozvoljava Jovu da da oduška u svojoj pobuni. Takva mora biti molitva, spontana, kao da mu sin sa ocem govori sve što mu dođe na usta jer zna da ga otac razume, primetio je. Kako je sveti Otac rekao mimo pripremljenog govora, kada deca ili mladi protestuju roditeljima, na taj način žele da privuku pažnju i traže da budu zbrinuti. Ako imaš rane u srcu, neki bol i hoćeš da se pobuniš, tužiš se i na Boga, Bog te sluša, Bog je Otac, ne boji se naših molitvenih protesta. Bog razume. Ali budi slobodan u svojoj molitvi, ne zatvaraj svoju molitvu u unapred stvorene obrasce, primetio je on.

Dokazi u starosti

Jovovo ispovedanje vere, istakao je Papa, koje proizilazi iz njegovog stalnog pozivanja Boga na vrhovnu pravdu, završava se njegovim rečima: „Po čuvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe“ (Job 42, 5). Koliko nas koji smo posle jednog pomalo ružnog, teškog iskustva napravili korak i upoznali Boga bolje nego ranije, pa možemo te reči da izgovorimo zajedno sa Jovom, dodao je on.

Ovo svedočanstvo je posebno verodostojno ako se živi u starosti, u progresivnoj slabosti i gubitku. Oni koji su stariji bili su svedoci mnogih takvih iskustava, rekao je on.

Završavajući katehezu, papa Franja je istakao da su stariji, koji pronalaze ovaj put svedočenja, koji svoju gorčinu gubitka pretvaraju u istrajno iščekivanje Božijih obećanja, nezamenljiv garnizon u zajednici pred suočenjem zla.

Svojim primerom molitve i poverenja, starije osobe, bake i deke mogu nas naučiti kako da se sjedinimo sa raspetim Isusom, koji se na krstu potpuno predao u ruke svog nebeskog Oca.