Kardinal Marčelo Semeraro, prefekt Dikasterija za kauze svetaca, najavio je osnivanje Komisije za svedoke vere.

Prefekt Dikasterija, kardinal Marčelo Semeraro, tokom konferencije „Svetinje danas” u Augustinianumu u Rimu, istakao je da je Papa rekao da će ova realnost, koja će biti povezana sa aktivnostima Dikasterija za kauze svetaca, biti ponovo uspostavljena na stabilan način.

Naime, Komisija za svedoke vere, koja će biti osnovana u susret Svetoj 2025. godini, prethodno je osnovana na zahtev Svetog Jovana Pavla II. povodom jubileja 2000. godine. Kako je kardinal Semeraro objasnio u intervjuu za Vatican Nevs, sv. Jovan Pavle II. želeo je da istakne likove muškaraca i žena koji su, iako nisu kanonizovani, snažno izražavali svoju veru. Stoga je Zajednica Svetog Egidija dobila zadatak da osnuje takvu komisiju. Sastavljen je spisak sa biografijama ljudi koji su govorili čitavom hrišćanskom, a ne samo katoličkom svetu.

Iskustvo te komisije, rekao je župan, ograničeno je samo na jubilej 2000. godine. Ali ova ideja se ponovo pojavila u pripremi za predstojeći jubilej 2025. godine: papa Franja je zatražio da se osnuje komisija, povezujući je sa aktivnostima Dikasterija za kauze svetaca. Komisija bi, kaže kardinal, trebalo da bude pokrenuta narednih dana.

Kao primer svedoka vere, kardinal Semeraro je istakao Ditriha Bonhefera, teologa i pastora koji je ubijen zbog suprotstavljanja nacizmu. „Crkva ga ne proglašava mučenikom zato što nije bio katolik. Međutim, on je figura u nastajanju kao hrišćanski svedok. Kao i Bonhoeffer, postoje mnogi drugi. Svetost nije uvek odmah vidljiva u očima vernika. Naša je služba da to iznesemo na videlo. Mi „ne gradimo svece“, ali pomažemo papi u rasuđivanju. Moramo pokazati da svetost nije daleko od nas, ali da je to poziv koji se tiče svih. Nije neophodno da budemo proglašeni za sveca, ali se moramo odazvati pozivu na svetost“, rekao je kardinal Marčelo Semeraro.

IKA