U petak, 25. marta, tokom obreda pokore koji će predvoditi u 17 časova u bazilici Svetog Petra, papa Franja će Rusiju i Ukrajinu posvetiti Bezgrješnom Srcu Marijinom. Ovaj čin, istog dana u Fatimi, obaviće kardinal Konrad Krajevski, papinski milostinjar, kao papin izaslanik – rekao je direktor Pres službe Svete Stolice Mateo Bruni. Za tu posvetu izabran je praznik Naveštenja Gospodnjeg – Blagovest.

Gospa je, ukazavši se u Fatimi 13. jula 1917. godine, zatražila posvećenje Rusije njenom Bezgrješnom Srcu, rekavši da će Rusija, ukoliko ovaj zahtev ne bude prihvaćen, širiti svoje greške po svetu, promovišući ratove i progone Crkve. Dobri će – dodala je – biti stavljeni na muke, Sveti Otac će mnogo stradati, razni narodi će biti uništeni.

Posle Fatimskih ukazanja, čin posvete Bezgrješnom Srcu Marijinom izvršen je nekoliko puta: Pije XII: posvetio je ceo svet 31. oktobra 1942. godine, a 7. jula 1952. godine posvetio je narode Rusije Bezgrješnom Srcu Marijinu u apostolskom pismu Sacro vergente anno: „Kao što smo pre nekoliko godina posvetili ceo svet Bezgrješnom Srcu Djevice Majke Božije, tako sada, na najposebniji način, sve narode Rusije posvećujemo istom Bezgrješnom Srcu ”.

Pavle VI. je 21. novembra 1964. obnovio posvetu Rusije Bezgrješnom Srcu, u prisustvu otaca Drugog vatikanskog sabora. Papa Jovan Pavle II. sastavio je molitvu za ono što je nazvao „Čin poverenja“ koji je slavio u bazilici Svete Marije Velike (Santa Marija Mađore) 7. juna 1981. na praznik Pedesetnice.

Zatim je, da bi potpunije odgovorio na Gospine molbe, poželeo da se tokom Svete godine Otkupljenja jasno manifestuje čin poverenja od 7. juna 1981, ponovljen u Fatimi 13. maja 1982. godine. U znak sećanja na Fiat koji je izgovorila Marija u vreme Naveštenja, Jovan Pavle II. 25. marta 1984. godine na Trgu Svetog Petra posvetio je sve narode Bezgrješnom Srcu Marijinom.

U junu 2000. Sveta Stolica je otkrila treći deo fatimske tajne, a tadašnji nadbiskup Tarčisio Bertone, sekretar Kongregacije za nauku vere, rekao je da je sestra Lucija lično u pismu iz 1989. potvrdila da je tako svečana i opšti čin posvete bio prikladan onome što je Gospa želela. Da, učinjeno je kako je Gospa tražila, 25. marta 1984. godine – potvrdila je sestra Lucija.