Predstojeći praznik Pedesetnice nam govori da je jedinstvo dar, sloga, hod, misija. To je istakao papa Franja, koji je u Vatikanu primio dvadesetak mladih sveštenika i monaha, pripadnika Istočnih pravoslavnih crkava različitih tradicija, i zahvalio im na semenu ljubavi i nade posejanom u raznim oblastima koje su još uvek obeležene nasiljem i često zaboravljenim sukobima.

Papa Franja je danas srdačno dočekao malu grupu mladih sveštenika i monaha različitih Istočnih pravoslavnih crkava koje je primio u Vatikanu povodom njihove posete Rimu. Lepo je što se vaša poseta dešava uoči praznika Pedesetnice – primetio je on – koji se obeležava u nedelju po latinskom kalendaru i dodao da želi da izrazi četiri misli nadahnute ovim praznikom, a koje se odnose na punu jedinstvo za kojim čeznemo.

Jedinstvo je milost

Papa je prvo istakao da je jedinstvo dar koji dolazi odozgo. Naravno – rekao je – potrebno je moliti se i raditi da se to postigne. Međutim, postizanje jedinstva nije prvenstveno plod zemlje već neba; nije prvenstveno rezultat naše posvećenosti, naših napora i naših dogovora, već delovanja Svetog Duha kome treba da otvorimo svoja srca sa poverenjem da nas vodi putevima punog zajedništva.

Ne uniformnost već harmonija

Druga poruka Pedesetnice je da je jedinstvo harmonija, a prisutna delegacija to dobro pokazuje – rekao je Papa i objasnio – Jedinstvo ne znači uniformnost i nije rezultat kompromisa ili krhke diplomatske ravnoteže. Jedinstvo je harmonija u raznolikosti harizama pobuđenih Duhom. Jer Duh Sveti voli da podstiče i mnoštvo i jedinstvo, kao na Pedesetnicu, kada se različiti jezici nisu sveli na jedan, već su asimilovali u svojoj množini.

Jedinstvo raste u deljenju

Događaj Pedesetnice nas takođe uči da je jedinstvo hod koji se ne ostvaruje sedeći za stolom, već u pokretu koji je utisnut u vernike Duhom. Ostvaruje se usput; raste u deljenju, korak po korak, u zajedničkoj spremnosti da prihvatimo radosti i poteškoće putovanja, u iznenađenjima koja se pojavljuju na putu – rekao je Papa i citirao reči svetog Irineja, nedavno proglašenog crkvenim učiteljem jedinstva, koji kaže da je Crkva „karavana braće“; karavana, dodao je Papa, u kojoj jedinstvo raste i sazreva (….) u strpljivom i upornom zajedničkom putu.

Horizont je zajednički naveštaj Jevanđelja

Poslednja tačka o kojoj je govorio papa Franja je veza između jedinstva i propovedanja Hrista. Jedinstvo je za misiju. Naime, Isus se molio da svi budu jedno da bi svet verovao. Crkva je rođena kao misionar na Pedesetnicu, a svet i danas čeka da sazna Jevanđelje koje treba da svedočimo jedni drugima, a ne jedni protiv drugih ili daleko jedni od drugih.

U tom smislu, zahvalan sam za zajedničko svedočenje vaših Crkava; na poseban način mislim na one koji su krvlju zapečatili svoju veru u Hrista, a kojih je mnogo. Hvala za sve seme ljubavi i nade, rasuto u ime Uskrslog Raspetog, u raznim krajevima, nažalost još uvek obeleženim nasiljem i prečesto zaboravljenim sukobima – rekao je papa Franja i na kraju podsetio da je krst Hristov kompas koji vodi nas na putu punog jedinstva. Sastanak je završen zajedničkom molitvom Očenaša, svako na svom jeziku.