Papa Franja napisao je predgovor u autobiografiji o životu Doroti Dej pod naslovom „Našla sam Boga kroz njegove siromahe“. Od ateizma do vere: moje unutrašnje putovanje“ u redakciji Vatikanske izdavačke kuće – LEV. Doroti Dej (1897-1980) je bila osnivačica Katoličkog radničkog pokreta, novinarka, spisateljica, pacifista i aktivistkinja, zapamćena po zalaganju za siromašne i socijalnu pravdu

Vrh obrasca

Život Doroti Dej, kako nam ona sama kaže na stranicama te knjige, jedna je od potvrda onoga što je papa Benedikt XVI već snažno podržavao i čega sam se i sam u nekoliko navrata prisetio: „Crkva raste privlačnošću, a ne prozelitizmom“. Način na koji Doroti Dej pripoveda o svom dolasku u hrišćansku veru potvrđuje činjenicu da ljude Bogu ne približavaju ljudski napori ili lukavstvo, već milost koja dolazi iz milosrđa, lepota koja dolazi iz svedočenja, ljubav koja daje konkretne činjenice, ukazao je papa Franja u svom predgovoru u knjizi koja je prevedena na italijanski jezik.

Proglašena službenicom Božijom 2000. godine, Amerikanka Doroti Dej (1897-1980) posvetila je svoj život socijalnoj pravdi i ljudskim pravima, posebno siromašnih, potlačenih radnika i onih koji su marginalizovani od strane društva. Papa je odao počast njenom životnom svedočenju napisavši da svi možemo naučiti iz njenog nemira, njenog razumevanja Crkve i načina na koji je služila drugima.

Opisujući nemir Doroti Dej, Papa je istakao njen put od napuštanja verske prakse do ponovnog otkrivanja vere u Boga, što je za nju predstavljalo punoću života. Doroti je videla Boga ne samo kao utehu, već i kao ispunjenje želje za smislom i radošću.

Papa je dalje napisao da Gospod žudi za nemirnim srcima, a ne za buržoaskim dušama koje su zadovoljne onim što postoji. Objašnjava kako nam Bog daje vatru božanske ljubavi koja ostvaruje ono što je lepo, istinito i ispravno što se nalazi u srcu svake osobe.

Papa se tada osvrnuo na reči koje je Doroti Dej uputila Katoličkoj Crkvi, uprkos nedostacima i slabostima njenih pripadnika. Kako je rasla njena privrženost istinama vere, tako je raslo i njeno razmatranje božanske prirode Katoličke Crkve, napisao je rimski biskup. Međutim, ona je prepoznala slabosti članova Crkve s poštenim i prosvećenim stavom koji je ipak mogao jasno sagledati široku sliku poziva i identiteta Crkve: božansku, a ne ljudsku stvarnost koja nas vodi ka Bogu i sa kojom Bog može doći do nas.

Konkretan napor Doroti Dej da pomogne drugima kao aktivistkinje i novinarke postao je svojevrsni „autoput” kojim je Bog dotakao njeno srce, naglasio je Papa. Ona je pokazala da borba za pravdu nudi način da se ostvari Božiji san o pomirenom čovečanstvu. Papa je dodao da danas i vernici i nevernici mogu biti saveznici u unapređenju dostojanstva svakog čoveka ako vole i služe napuštene.