Zaposlene u Vatikanskoj apoteci, koja slavi 150. godišnjicu, papa Franjo je ohrabrio da imaju „izuzetno milosrđe“ prema onima koji pate: vaša misija je bliskost, hvala vam na spremnosti na žrtvu, posebno tokom pandemije, kao „ delioci milosrđa“. Svim zaposlenima u tom sektoru poručio je: slušanjem dajete hrabrost i nadu

Farmaceuti, laici i redovnici, pozvani na „dodatno milosrđe“, koji svoj rad vide kao misiju bliskosti i ohrabrenja prema bolesnima, spremni na žrtvu, posebno tokom pandemije, koji slušaju najugroženije i postaju strpljivi delioci milosti i nežnosti Božije, kroz „apostolat ušiju“ . Ovako je papa Franja opisao služenje bolesnima zaposlenih u Vatikanskoj apoteci, sa kojima se sastao u Vatikanu povodom 150. godišnjice osnivanja apoteke, što je bio san pape Grgura XVI. koji je kasnije realizovao blaženi Pio Deveti. Reč je o službi bolesnicima, što je služba Njemu, ranjenom Bogu na raspeću, prema kome je papa pozivao farmaceute da s vremena na vreme podignu pogled.

Apoteka obraća pažnju na slabe, kroz „dodatno milosrđe“

Podsećajući da je zadatak osnivanja apoteke u Vatikanu Pio Deveti poverio Bolničkom redu Milosrdne braće sv. Ivana od Boga, poznatog kao Fatebenefratelli, papa Franja je podsetio kako je tokom Drugog vatikanskog koncila, pre zasedanja, apoteka bila puna biskupa svih nacionalnosti koji su kupovali lekove, a dva redovnika su bila u hitnoj pomoći zajedno sa lekarom i dvojicom nosača nosila, za sve druge potrebe. Danas se Vatikanska apoteka…

…ne razlikuje od ostalih samo po tome što se posvećuje neposrednoj službi Petrovog naslednika i Rimske kurije, već i po tome što je pozvana na „dodatno milosrđe”, vršeći službu koja se pored prodaje lekova mora i odlikovati  pažnjom prema najslabijim ljudima i brigom za one koji su bolesni.

Spremnost na žrtvu tokom pandemije

Reč je o pažnji koju posvećuju ne samo zaposlenima u Vatikanu i stanovnicima Vatikana, već i onima kojima su potrebni posebni lekovi, koje je često teško naći na drugim mestima. Iz tog razloga, Papa je zahvalio redovnicima bolničkog reda sv. Ivana od Boga, saradnicima laicima, farmaceutima i zaposlenima, onima koji rade u magacinima i svim saradnicima.

Hvala vam na vašem profesionalizmu i posvećenosti, ali i na duhu prihvatanja i dostupnosti sa kojim obavljate svoj zadatak, koji ponekad zahteva napor i – što se posebno dešavalo tokom pandemije – spremnost na žrtvu.

„Apostolat ušiju“, misija svih farmaceuta

Zatim je istakao težak posao svih farmaceuta, kod kojih dolazi mnogo ljudi, posebno starijih, kojima je često, u današnjem mahinalnom tempu, potrebna, pored lekova, pažnja i osmeh, i uvo koje će ih saslušati, reč utehe.

Ne zaboravite ovo: apostolat ušiju. Slušanje, slušanje… ponekad deluje dosadno, ali za osobu koja govori to je Božija nežnost kroz tebe. Farmaceuti su ona bliska i produžena ruka koja ne samo da daje lekove, već i prenosi hrabrost i bliskost. Hvala Vama i svim farmaceutima na tome! Vaš posao nije profesija, to je misija.

Delitelji milosrđa u školi nebeskog Lekara

Papa Franja je na kraju ohrabrio prisutne da i dalje velikodušno rade jer – kako je rekao – svakim danom možete učiniti mnogo dobrog, kako tako što ćete uslugu Vatikanske apoteke učiniti sve efikasnijom i modernijom, tako i pokazujući pažljivu brigu i pažljiv prijem koji su svedočanstvo jevanđelja za one koji stupaju u kontakt sa vama. Sa puno strpljenja, koje je pokazatelj ljubavi – dodao je rimski biskup i dao im jedan duhovni savet. Podižite s vremena na vreme oči ka raspeću, upućujući pogled na ranjenog Boga. Usluga koju činite pacijentu je usluga učinjena Njemu.

Lepo je crpiti od nebeskog Lekara strpljenje i dobrotu, i snagu ljubavi, a da se nikad ne umoriš. U njegovoj školi, od stolice za krst do pulta apoteke, budite delioci milosrđa svakog dana.

Izvor: Vatican News